เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ภัยแล้งทำพิษแตงโมขาดตลาด
15 สิงหาคม 2562
1,895

กรณีในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาได้ประสบกับปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงนานทำให้เกษตรกรหลายรายได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมขาย ในตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบกับปัญหาภัยแล้งทำผลผลิตแตงโมออกสู่ตลาดลดลงกว่าครึ่ง จำเป็นต้องปล่อยให้พ่อค้าคนกลางมารับเหมาซื้อแตงโมถึงสวนในราคาถูก


นายตา อัมมาตย์มนตรี อายุ 71 ปี พ่อค้าขายแตงโมรายหนึ่งในตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง ได้บอกว่า ตนได้ลงทุนเหมาซื้อแตงโมจากเจ้าของสวน คันรถปิกอัพละ 5,000 บาท เพื่อนำแตงโมไปจำหน่ายต่อ แต่ผลผลิตมีขนาดเล็กมาก ทำให้ขายยาก ไม่ค่อยมีคนซื้อส่งผลทำให้แตงโมที่รับซื้อมาต้องเน่าเสียหาย เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ ต้องการแตงโมลูกใหญ่ แต่ในปีนี้แตงโมลูกใหญ่ขาดตลาด เพราะเจอภัยแล้ง มีเพียงแตงโมลูกขนาดเล็ก ส่งผลกระทบทำให้พ่อค้าคนกลางไม่มีแตงโมจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้า เพราะว่าเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมหลายรายประสบปัญหาขาดทุน จากภาวะฝนทิ้งช่วงนาน และในพื้นที่ ประสบกับภัยแล้งอย่างหนักแหล่งอ้างอิงข้อมูล :