เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ชงแผนจัดการข้าว ปี60/61 รอนบข.ไฟเขียวสัปดาห์หน้า ปรับใหม่ผลิตและทำตลาดครบวงจร ประเมินปีนี้ผลผลิต 27.4 ล้านตัน

06 มกราคม 2560
3,796
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งดำเนินการทำแผนบริหารจัดการข้าวครบวงจรปีการผลิต 2560/61 โดยจะนำรายละเอียดของแผนฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ประมาณต้นสัปดาห์หน้า ซึ่งแผนจะแตกต่างจากปี 2559/60 จะปรับเป็นแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร จากเดิมเป็นแผนการบริหารจัดการข้าวครบวงจร
"กระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานการจัดทำแผนฯ จะนำเรื่องความต้องการตลาดเป็นตัวนำจัดทำแผน และทอนสู่การผลิตข้าวของเกษตรกรไทย โดยจะประมวลตัวเลขทั้งในและต่างประเทศทั้งการผลิตและความต้องการข้าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลเข้ามา รวมถึงหารือกับภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งเกษตรกร ผู้ส่งออก และโรงสี เพื่อประมวลตัวเลขปริมาณและชนิดข้าวที่จะผลิต หาก นบข. เห็นชอบแผนฯ ประมาณ 1 เดือน-1เดือนครึ่งจะได้ภาพรวมของแผนที่ชัดเจนทั้งหมด เบื้องต้นคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวปีการผลิต 2560/61 ของไทยจะใกล้เคียงกับปีการผลิตที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 27.4 ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนปริมาณที่แน่ชัดต้องรอความชัดเจนหลังแผนผ่าน นบข." นางสาววิบูลย์ลักษณ์กล่าว และว่า ส่วนเป้าหมายราคาข้าวมองว่าต้องให้เป็นตามกลไกตลาดโลก

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ กล่าวว่า สำหรับแผนการตลาดข้าว จะเน้นทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ ให้เกษตรขายข้าวผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทั้งภายในและต่างประเทศ นอกจากนี้แผนข้าวดังกล่าวเมื่อรู้ความต้องการตลาดแล้ว จะทำให้เกษตรลงลึกได้ว่าต้องผลิตข้าวชนิดไหนและปริมาณเท่าใด จะสามารถรวมตัวกันทำนาแปลงใหญ่ได้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตอย่างมาก คาดว่าแผนข้าวนี้จะเป็นเส้นทางให้อุตสาหกรรมข้าวไทยเข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้น จากทั้งต้นน้ำผ่านกลางน้ำถึงปลายน้ำ

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารครบวงจรค้าปลีก-ส่ง ว่า กำลังหาสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งตลาด เบื้องต้นจะเป็นพื้นที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องระบบขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมทั้งภายในและนอกประเทศ ขณะเดียวกันจะนำระบบการประมูลข้าวเปลือกและข้าวสารเข้ามาในตลาดด้วย นับว่าเป็นตลาดกลางรูปแบบใหม่ที่เชื่อมทั้งเกษตรกร ผู้นำเข้า ส่งออก และโรงสี มาดูตัวอย่างข้าวในพื้นที่นี้ได้ และมีแนวคิดที่จะจัดแสดงการทำนาสาธิตและนวัตกรรมเรื่องข้าวอีกด้วย คาดจะเปิดตลาดได้ภายในปีนี้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ชงแผนจัดการข้าว ปี60/61 รอนบข.ไฟเขียวสัปดาห์หน้า ปรับใหม่ผลิตและทำตลาดครบวงจร ประเมินปีนี้ผลผลิต 27.4 ล้านตัน".
(05-01-2560). มติชน.: สืบค้นเมื่อ 06-01-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news/417263