เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์เล็งผลักดันส่งออกสมุนไพร-ผักออแกนิก-ข้าวไรซ์เบอร์รี่เจาะตลาดฮ่องกง

04 มกราคม 2560
3,739
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ มีแผนผลักดันการส่งออกสินค้าประเภทสมุนไพร ผักออแกนิก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีโอกาสและมีศักยภาพในตลาดฮ่องกง หลังจากผลการสำรวจในปี 2016 โดยนิตยสาร Foodpanda พบว่าเทรนด์ร้านอาหารเปิดใหม่และเมนูใหม่ๆ ที่ได้รับความนิยมในช่วงปีที่ผ่านมา จะเป็นสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ ที่บริโภคแป้งน้อยลง และหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ำหนักแทน เช่น ผักออแกนิก
"ปัจจุบันไทยผลิตสินค้าออแกนนิกได้หลากหลายชนิด ทั้งสมุนไพร ผักสด รวมถึงข้าว โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ น่าจะมีโอกาสมาก เพราะถือเป็นข้าวคุณภาพดี และสามารถจับกลุ่มผู้บริโภคที่ใสใจสุขภาพได้ ซึ่งกระทรวงฯ จะมีการผลักดันเข้าสู่ตลาดฮ่องกงต่อไป" นางอภิรดี กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงฯ จะเร่งการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้มีการประยุกต์เมนูอาหารไทยเข้ากับ อาหารนานาชาติ เพื่อขยายช่องทางและโอกาสของเมนูอาหารให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพราะขณะนี้ ร้านอาหารในฮ่องกงได้มีการประยุกต์เมนูอาหารจีนกับอาหารชาติอื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาหารจากอาเซียนซึ่งกำลังเป็นที่นิยม ไทยจึงมีโอกาสอีกมาก และหากผลักดันได้ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกวัตถุดิบปรุงอาหารได้อีกมาก

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ทำการสนับสนุนให้มีการว่าจ้างพ่อครัวแม่ครัวจากไทย เข้าไปประกอบอาชีพในฮ่องกง เนื่องจากตลาดฮ่องกงมีความต้องการมาก เพราะร้านอาหารดังๆ ในฮ่องกง มักจะใช้พ่อครัวแม่ครัวจากต่างประเทศเป็นจุดขาย ซึ่งจะช่วยให้ไทยมีรายได้จากการส่งออกภาคบริการ และช่วยส่งเสริมให้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกเกิดความสำเร็จ

ทั้งนี้ ล่าสุดได้รับแจ้งจากทางทูตพาณิชย์ฮ่องกงว่า ในปี 2560 มีแผนจะทำการประชาสัมพันธ์โครงการ Kitchen to the World โดยจะมีการสาธิตการประกอบอาหารไทยโดยพ่อครัวชาวไทย เพื่อให้ชาวฮ่องกงได้รับรู้ถึงวัตถุดิบ ขั้นตอนการปรุงอาหารที่ถูกต้อง ตลอดจนวิธีการทานอาหารต้นตำรับไทยแบบแท้จริง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออาหารไทย และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคอาหารไทยเพิ่มขึ้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์เล็งผลักดันส่งออกสมุนไพร-ผักออแกนิก-ข้าวไรซ์เบอร์รี่เจาะตลาดฮ่องกง". (01-01-2560). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 04-01-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1483244404