เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
ก.เกษตรฯ ตั้งจุดขายข้าวทั่วประเทศ กระตุ้นมอบข้าวเป็นของขวัญปีใหม่
27 ธันวาคม 2559
1,186
ก.เกษตรฯ ตั้งจุดขายข้าวทั่วประเทศ กระตุ้นมอบข้าวเป็นของขวัญปีใหม่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นด้านการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้คนไทยรู้จักข้าวไทยหลากหลายชนิดพันธุ์ที่มีโภชนาการโดดเด่น และเลือกบริโภคข้าวเป็นโภชนาบำบัดสอดคล้องกับความต้องการ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แม้ว่าในปัจจุบันราคาข้าวเปลือกเจ้า ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง จากที่ต่างประเทศมีคำสั่งซื้อข้าวเพื่อบริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางกระทรวงเกษตรฯ ยังคงจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นด้านการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้คนไทยรู้จักข้าวไทยหลากหลายชนิดพันธุ์ที่มีโภชนาการโดดเด่น และเลือกบริโภคข้าวเป็นโภชนาบำบัดสอดคล้องกับความต้องการ ด้วยจุดแข็งของข้าวไทยที่มีความหลากหลาย สามารถคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงข้าวได้อย่างยืดหยุ่นกับสถานการณ์เพาะปลูกข้าว อีกทั้งสนองสนองความต้องการของตลาดได้อย่างครบวงจรและเป็นการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวได้อย่างหลากหลาย ด้วยคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม

โดยนอกจากกรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมพิเศษในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง เริ่มจากกรมการข้าวได้จัดงาน "เทศกาลของขวัญจากข้าว ตลาดข้าวชาวนา ส่งความสุขปีใหม่ 2560 ด้วยข้าวคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 19-30 ธ.ค.นี้ ที่โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว โดยมีการออกร้านสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว อาหาร เครื่องดื่มของเกษตรกรผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ และร้านศาลาข้าวไทยของกรมการข้าว จำนวน 50 ร้าน มีข้าวพันธุ์เด่น เช่น ข้าวดอกมิลิ 105 ข้าวพญาลืมแกง ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์

สำหรับกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดจัดโครงการกระเช้าข้าวสารคุณภาพดีจากสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำหน่ายตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 13 ม.ค. 2560 โดยในปีนี้กรมฯ ได้คัดเลือกข้าวสารจากแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดี กว่า 10 ชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิแท้ 100% จากพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมนิล ข้าวกล้อง ข้าวสังข์หยด ข้าวไรซ์เบอร์รี ข้าวซ้อมมือ ข้าวอินทรีย์ นำมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญเพื่อมอบเป็นของขวัญมอบให้กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะเป็นการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว ยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดตั้งจุดจำหน่ายข้าวสารคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง ณ จุดพักรถและจุดให้บริการประชาชนของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งถนนสายหลักและรองทางอีกด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ก.เกษตรฯ ตั้งจุดขายข้าวทั่วประเทศ กระตุ้นมอบข้าวเป็นของขวัญปีใหม่". (25-12-2559). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 27-12-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000128441
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-34°C
เชียงใหม่
18-31°C
นครราชสีมา
20-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×