เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
ธ.ก.ส. มอบของขวัญ คืนดอกเบี้ยเกษตรกร ประวัติชำระหนี้ดี 2.2 ล้านราย
22 ธันวาคม 2559
1,214
ธ.ก.ส. มอบของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกรรายย่อยที่มีประวัติชำระหนี้ดี ไม่เกินรายละ 3 แสนบาท จำนวน 2.2 ล้านราย วงเงิน 5,700 ล้านบาท เตรียมจ่ายรอบแรก 1,200 ล้าน เดือน ม.ค.60 ให้เกษตรกรที่ชำระหนี้ตั้งแต่ พ.ย.-ธ.ค.59 ...
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้ดำเนินโครงการชำระดีมีคืนแก่เกษตรกรที่ไม่มีปัญหาการชำระหนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกรรายย่อยที่มีประวัติการชำระหนี้ดีที่มีหนี้ ณ วันที่ 15 ก.ย. 2559 ไม่เกินรายละ 300,000 บาท จำนวน 2.2 ล้านราย รวมต้นเงินคงเหลือ 272,000 ล้านบาท คิดเป็นดอกเบี้ยที่คืนให้กับเกษตรกร 5,700 ล้านบาท ถือเป็นการคืนกำไรและมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกร

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรลูกค้าที่มาชำระหนี้ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2559-31 ต.ค. 2560 ในอัตราร้อยละ 30 ของจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระและจะไม่คืนเป็นเงินสด แต่จะนำไปชำระหนี้ต้นเงินกู้ที่เหลืออยู่ของสัญญาที่ส่งชำระ หากมีจำนวนเงินเหลือหรือลูกค้าไม่มีหนี้เงินกู้คงเหลือแล้วจึงจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า

สำหรับในรอบแรกเกษตรกรลูกค้าที่ชำระหนี้ ตั้งแต่เดือน พ.ย.?ธ.ค. 2559 ธ.ก.ส. จะจ่ายดอกเบี้ยคืนในเดือนมกราคม 2560 จำนวน 1,200 ล้านบาท รอบที่ 2 ลูกค้าที่ชำระหนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม?มีนาคม 2560 ธ.ก.ส.จะจ่ายดอกเบี้ยคืนในเดือนเมษายน 2560 จำนวน 2,600 ล้านบาท และลูกค้าที่ชำระหนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน?ตุลาคม 2560 ธ.ก.ส.จะจ่ายดอกเบี้ยคืนในเดือนตุลาคม 2560 จำนวน 1,900 ล้านบาท

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการกดเงินสดข้ามเขตที่เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ของ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ธ.ก.ส. มอบของขวัญ คืนดอกเบี้ยเกษตรกร ประวัติชำระหนี้ดี 2.2 ล้านราย ". (22-12-2559). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 22-12-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/817811
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-35°C
เชียงใหม่
18-33°C
นครราชสีมา
18-32°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
22-31°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×