เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผุดตลาดกลางข้าวสารระดับชาติ พณ.กล่อมโรงสีร่วม เล็งแห่งแรกชานเมือง

21 ธันวาคม 2559
2,839
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังหารือสมาคมโรงสีข้าวไทย ว่า ได้เสนอแนวคิดให้กลุ่มโรงสีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งตลาดกลางค้าข้าวสาร เพื่อเป็นแหล่งค้าข้าวสารระดับประเทศ ที่เปิดให้ผู้ค้า ผู้ขาย ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศได้มีศูนย์กลางการในเจรจาซื้อขายข้าว และตอกย้ำความเป็นผู้นำผลิตข้าวคุณภาพและค้าข้าวรายใหญ่ของโลก ซึ่งแต่ละปีไทยจะมีการส่งออกกว่า 9 ล้านตัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกร และจำหน่ายราคาข้าวได้ตามกลไกตลาดที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นลักษณะที่คล้ายกับตลาดกลางค้าข้าวเปลือกท่าข้าวกำนันทรง จ.นครสวรรค์
"ทางโรงสีก็เห็นด้วยในแนวคิดดังกล่าวและนำไปหารือก่อนมาเสนอว่าควรมีการจัดตั้งที่ใดเป็นแห่งแรก ซึ่งเบื้องต้นที่ตั้งตลาดกลางข้าวสารแห่งแรกควรอยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯ น่าจะเป็นจังหวัดแถบปริมณฑล เพื่อสะดวกกับการเดินทางของผู้ซื้อจากต่างชาติหรือผู้ส่งออก และใกล้ระบบคมนาคมและขนส่ง โดยสั่งการให้กรมการค้าภายในดำเนินการโดยเร็ว" นางอภิรดีกล่าว

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า โรงสีจะเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในการส่งเสริมการส่งออกข้าว ซึ่งปัจจุบันที่ไทยมีการส่งออกปีละ 9.5 ล้านตัน ส่วนนี้เป็นการส่งออกโดยธุรกิจโรงสีประมาณ 20% และเห็นด้วยในหลักการจัดทำตลาดกลางค้าข้าวสาร ที่ต้องดูในรายละเอียดเรื่องคุณภาพ การส่งออก และปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันธุรกิจค้าข้าวไทยก็มีการดำเนินการที่หลากหลายอยู่แล้ว

สำหรับแนวโน้มราคาข้าวในปี 2560 ข้าวเจ้าน่าจะยังทรงตัวและขยับได้เล็กน้อย ราคาส่งออกจะเคลื่อนไหวระดับ 360-400 เหรียญสหรัฐ/ตัน สะท้อนราคาข้าวเปลือกเจ้าในประเทศตันละ 8,500 บาท ที่น่าหนักใจคือข้าวหอมมะลิ อาจขยับตัวไม่ได้มากนัก เพราะกำลังซื้อและการแข่งขันราคาในตลาดโลกยังสูง อีกทั้งมีเกรดข้าวที่ส่งออกแตกต่างกัน อาจทำให้ขยับราคาทำได้ยาก แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าส่งออกข้าวปี 2560 จะยังเกิน 9 ล้านตัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ผุดตลาดกลางข้าวสารระดับชาติ พณ.กล่อมโรงสีร่วม เล็งแห่งแรกชานเมือง". (21-12-2559). มติชน.: สืบค้นเมื่อ 21-12-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news/401883