เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สถ.เผยยอดขายข้าวกว่า 130 ตัน พร้อมส่งลงใต้ช่วย ปชช.

08 ธันวาคม 2559
2,213
"อธิบดีสถ."สรุปยอดขายข้าวช่วยชาวนากว่า130ตันพร้อมส่งตรงซื้อข้าวสารช่วยประชาชนประสบอุทกภัยภาคใต้ เร่งเดินหน้ากำชับท้องถิ่นสร้างโครงการบรรเทาทุกข์ให้ชาวนา
เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการดำเนินโครงการ "กรมท้องถิ่นขายข้าวสารช่วยชาวนา" ครั้งที่ 5 ว่า เป็นการดำเนินโครงการโดยนำข้าวสารจากจ.สุรินทร์ จำนวน 8,000 ถุง ถุงละ 3.5 กิโลกรัม จำหน่ายถุงละ 100 บาท รวมน้ำหนัก 28,000 กิโลกรัม ข้าวสารจากจ.สุโขทัย จำนวน 4,000 ถุง ถุงละ 3 กิโลกรัม จำหน่ายถุงละ 100 บาท รวมน้ำหนัก 12,000 กิโลกรัม และข้าวไรซ์เบอรรี่ จากจ.สุโขทัย จำนวน 1,000 ถุง ถุงละ 2.5 กก. จำหน่ายถุงละ 100 บาท รวมน้ำหนัก 2,500 กก. รวมแล้วจะมีจำนวนทั้งสิ้น 13,000 ถุง หรือปริมาณกว่า 40 ตัน ยอดจำหน่ายทั้ง 5 ครั้งรวมแล้วกว่า 130 ตัน นอกจากนี้สถ.จะเป็นผู้รับซื้อข้าวสารจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยทางภาคใต้

นายจรินทร์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ได้แจ้งกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้รวบรวม นำข้าวสารของจังหวัดอื่นมาขายต่อไป ซึ่งตนได้เน้นย้ำให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดทำโครงการที่จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่เกษตรกรในเบื้องต้น และหาแนวทางช่วยเหลือในระยะยาวโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด อำเภอ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือชาวนา ในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดมากที่สุด เช่น จัดทำโครงการจัดซื้อเครื่องสีข้าวชุมชน หรือก่อสร้างลานตากข้าวชุมชนโดยให้ อปท.เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ป้องกันการผูกขาดจากพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งจัดหาตลาด หรือสถานที่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการนำผลผลิตออกจำหน่ายอีกทางหนึ่งด้วยแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.dailynews.co.th/politics/540985