เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พณ.เผยชาวนาให้ความสนใจขายข้าวออนไลน์เพียบ

06 ธันวาคม 2559
3,252
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินโครงการ "Thai Smart Farmers Promotion" เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาขายข้าวผ่านเว็บไซต์ "Thaitrad.com" ซึ่งจะเป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวบรวมกลุ่มชาวนามาไว้ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อข้าวตามความต้องการ โดยขณะนี้มียอดสั่งซื้อข้าวผ่านออนไลน์แล้ว 2 ตัน
นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า จะมีการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไปยังผู้ซื้อทั่วประเทศ ขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 70 กลุ่ม ตั้งเป้าหมายจะเกิดการซื้อขายประมาณ 120 ตัน หรือประมาณ 6 ล้านบาท ภายใน 4 เดือนแรก โดยจะประสานหน่วยงานพันธมิตร เช่น บริษัท ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อจนถึงการขนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค จัดส่งฟรี และรายได้ทั้งหมดจะส่งถึงมือเกษตรกรโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า กรมฯ มีแผนฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชาวนาไทย โดยจะมีหลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ ได้ดำเนินโครงการ DBD ช่วยชาวนาขายข้าว ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โซเชียลมีเดีย ขณะนี้มีชาวนาเข้าร่วมโครงการ 352 ราย

สำหรับโครงการ "Thai Smart Farmers Promotion" ได้รับความร่วมมือจากเว็บไซต์ Bentoweb.com ในการดูแลระบบซื้อขายให้เกษตรกร ซึ่งโครงการนี้เริ่มซื้อขายผ่านเว็บไซต์ Thaitrad.com ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ชาวนาที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Thaitrad.com สมัครด้วยตนเองที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือโทร.02-5077825
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พณ.เผยชาวนาให้ความสนใจขายข้าวออนไลน์เพียบ". (02-12-2559). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 06-12-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9590000120538