เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมการข้าวจับมือตลาดละลายทรัพย์ เปิดตลาดกลางกรุงช่วยชาวนา

06 ธันวาคม 2559
3,055
นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล โฆษกกรมการข้าว เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ จากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวกันในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมากในปีนี้ ทำให้ข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวยอดนิยมของตลาดได้รับผลกระทบ กรมการข้าวจึงมีแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา โดยร่วมกับ นางนุสรา รุ่นเจริญ ผู้จัดการตลาดละลายทรัพย์ เปิดพื้นที่ให้ชาวนานำข้าวสารที่เก็บเกี่ยวมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในโครงการตลาดละลายทรัพย์ขายข้าวช่วยชาวนา ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2559-31 มกราคม 2560 สัปดาห์ละ 15-20 ร้าน
นางนุสรา รุ่นเจริญ ผู้จัดการตลาดละลายทรัพย์ เปิดเผยว่า ตลาดละลายทรัพย์เล็งเห็นความสำคัญของอาชีพทำนา และพร้อมให้การช่วยเหลือเพื่อให้ชาวนาอยู่ได้ จึงร่วมกับกรมการข้าวเปิดพื้นที่ร้านในทำเลธุรกิจให้ชาวนาเข้ามาขายข้าวฟรี ในโครงการตลาดละลายทรัพย์ขายข้าวช่วยชาวนา ซึ่งเป็นตลาดช็อปปิ้งที่ได้รับความนิยมในย่านธุรกิจของสีลม ด้วยความหลากหลายของสินค้า ทั้งของกิน ของใช้ จึงมีกลุ่มคนทำงาน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างเนืองแน่น ซึ่งชาวนาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขายข้าวในตลาดละลายทรัพย์ สีลม ซอย 5 ในรอบต่อไป ครั้งละ 5 วัน สามารถกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมการข้าว http://www.ricethailand.go.th หรือโทร.สอบถาม 0-2561-4970 ในวันและเวลาราชการ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมการข้าวจับมือตลาดละลายทรัพย์ เปิดตลาดกลางกรุงช่วยชาวนา". (05-12-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 06-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/247523