เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

นำร่อง มอบเงินค่าเก็บเกี่ยว-ปรับปรุงข้าวชาวนาบุรีรัมย์รอบแรก 573 ล้าน จาก 1,800 ล้าน

01 ธันวาคม 2559
4,527
บุรีรัมย์ - จ.บุรีรัมย์ มอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 59/60 เป็นจังหวัดนำร่อง โดยรอบแรกมอบเป็นเงินสดและโอนเข้าบัญชี 47,719 ราย วงเงิน 573 ล้าน จากทั้งจังหวัดมียอดเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือกว่า 1.8 แสนราย วงเงินกว่า 1,800 ล้าน
วันนี้ (30 พ.ย.) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ โดยการมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามนโยบายรัฐบาลในครั้งนี้ถือเป็นจังหวัดนำร่อง ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนดไร่ละ 800 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่

รอบแรกได้มอบเป็นเงินสดและโอนเงินเข้าบัญชีให้กับเกษตรกร ที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้งจังหวัดรวมจำนวน 47,719 ราย คิดเป็นวงเงิน 573 ล้านบาท จากที่ทั้งจังหวัดมีเกษตรกรที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าวกว่า 180,000 ราย วงเงินกว่า 1,800 ล้านบาท ส่วนที่เหลือทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องต่อไป


ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือต่างดีใจและขอบคุณรัฐบาล เนื่องจากปีนี้เกษตรกรประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำทำให้ขายข้าวได้ไม่คุ้มต่อการลงทุน ซ้ำค่าเก็บเกี่ยวแพง ทั้งนี้ยังได้ฝากให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีด้วย เพื่อที่เกษตรกรจะได้มีเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวและชำระหนี้ด้วยเพราะเกรงจะล่าช้าเหมือนปีที่ผ่านมา

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การมอบเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในครั้งนี้ถือเป็นแห่งแรกของจังหวัด และเป็นจังหวัดแรกๆ ของประเทศที่ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ค่าเก็บเกี่ยวแพง ซ้ำยังประสบปัญหาฝนตกเปียกชื้นด้วย

นอกจากการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวแล้ว รัฐบาลยังมีโครงการชะลอการขายข้าวเปลือก และอีกหลายๆ โครงการที่กำลังเร่งรัดดำเนินการอยู่ในขณะนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"นำร่อง มอบเงินค่าเก็บเกี่ยว-ปรับปรุงข้าวชาวนาบุรีรัมย์รอบแรก 573 ล้าน จาก 1,800 ล้าน". (30-11-2559).
ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 01-12-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000119769