เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปลัด มท.หนุนฟื้นระบบยุ้งข้าวประจำตำบล เชื่อลดปัญหาขาดพื้นที่เก็บข้าวได้

29 พฤศจิกายน 2559
2,468
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในชื่อเสียงของการปลูกข้าวหอมมะลิของเกษตรกรชาวร้อยเอ็ด จึงฝากให้พิจารณาให้ความสำคัญกับพันธุ์ข้าวหอมมะลิ และการกลับไปสู่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ผสมผสานกับวิชาการสมัยใหม่ ตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และยืนยันว่า ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี้ เกษตรกรจะมียุ้งฉาง หรือพื้นที่เก็บข้าวเปลือกหอมมะลิเพียงพอ ด้วยรัฐบาลกำลังทบทวนและรื้อฟื้นระบบยุ้งข้าว หรือฉางข้าวประจำตำบลประจำหมู่บ้าน ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อให้ชาวนามีพื้นที่เก็บข้าว รอโอกาสขายเมื่อข้าวขึ้นราคา จะได้ราคาดีกว่านี้ ซึ่งยืนยันรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า ข้าวหอมมะลิ ถือเป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีความอร่อยที่สุดในโลก ด้วยคุณสมบัติเฉพาะที่มีความความนุ่มและมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่า เป็นข้าวที่มีคุณภาพดี จนได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI มาแล้ว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปลัด มท.หนุนฟื้นระบบยุ้งข้าวประจำตำบล เชื่อลดปัญหาขาดพื้นที่เก็บข้าวได้" (27-11-2559). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 29-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9590000118374&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3