เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขอเอกชนเพิ่มข้าวถุงลงกระเช้าปีใหม่

28 พฤศจิกายน 2559
5,278
พาณิชย์ขอความร่วมมือผู้ค้า-ห้าง เพิ่มข้าวถุง เป็นรายการในกระเช้าของขวัญปีใหม่ ย้ำกำหนดสินค้าต้องไม่หมดอายุก่อน6เดือน
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ขอความร่วมมือจากผู้ผลิตสินค้า และห้างค้าปลีกต่าง ๆ ที่จัดทำกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้เพิ่มรายการข้าวสารบรรจุถุงลงในกระเช้าปีใหม่ด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนา ลดปัญหาข้าวล้นตลาด และรณรงค์การบริโภคข้าวชนิดต่าง ๆ ส่วนขนาดบรรจุนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการที่จะดำเนินการ พร้อมกันนี้ ได้ขอให้จัดทำกระเช้าที่มีราคาหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค และช่วยลดภาระประชาชน ที่ต้องการหาซื้อสินค้า

"กรมฯ ได้ย้ำเรื่องคุณภาพสินค้า และยังเข้มงวดเรื่องวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในกระเช้าด้วย โดยปีนี้กำหนดให้สินค้าแต่ละรายการ ต้องเป็นสินค้าที่มีวันหมดอายุระบุไว้เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่ม.ค. 60 และมีแยกรายละเอียดรายการ วันหมดอายุ ที่ชัดเจน โดยสั่งการให้ค้าภายในจังหวัด ออกตรวจสอบ และเข้มงวดการใช้กฎหมายเพื่อกำกับดูแล โดยเฉพาะการลงโทษกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และขายสินค้าราคาเกินจริง ซึ่งปีนี้ กรมฯ จะเข้มงวด และทำความเข้าใจผู้ประกอบการให้มากขึ้นอีก เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องสินค้าในกระเช้าไม่ได้คุณภาพ หรือราคาไม่คุ้มค่า"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ขอเอกชนเพิ่มข้าวถุงลงกระเช้าปีใหม่". (27-11-2559). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 28-11-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/economic/538965