เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตร คลอดแผนจัดการภัยแล้ง สั่ง 5 เขื่อนงดจ่ายน้ำเพื่อเกษตรกรรม

22 พฤศจิกายน 2559
3,234
นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรภัยแล้ง 59/60 ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานว่าที่ประชุมเห็นชอบแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 59/60 ในเขตพื้นที่ชลประทาน โดยเขื่อนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแหล่งน้ำอื่นๆ รวมกันมีปริมาณน้ำทุนเพื่อใช้บริหารจัดการ 31,245 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) แบ่งเป็นจัดสรรน้ำเพื่อใช้ฤดูแล้ง 17,673 ล้าน ลบ.ม. และสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงต้นฤดูฝนเดือน พ.ค.-ก.ค.ปี 60 จำนวน 13,205 ล้าน ลบ.ม.
ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่จัดสรรไว้ในฤดูแล้งปี 60 จำนวน 17,673 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็น เพื่ออุปโภคและบริโภค 2,339 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศ 5,440 ล้าน ลบ.ม. การเกษตร 9,579 ล้าน ลบ.ม. และอุตสาหกรรม 315 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้ 5 เขื่อนยกเลิกการส่งน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ทั้งการปลูกข้าวและปลูกพืชไร่ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเท่านั้น ได้แก่ เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแซะ และเขื่อนปราณบุรี ส่วนอีก 5 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนลำนางรอง เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนบางลาง นอกจากเพื่ออุปโภคและบริโภคแล้วยังสามารถใช้ในการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเท่านั้น

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย ได้สั่งการในที่ประชุมด้วยว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น กลับไปสรุปข้อมูลพื้นที่ประสบภัยแล้งใหม่เพราะข้อมูลยังไม่ตรงกัน โดยให้กลับนำมาเสนอในการประชุมครั้งหน้า

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตร คลอดแผนจัดการภัยแล้ง สั่ง 5 เขื่อนงดจ่ายน้ำเพื่อเกษตรกรรม". (22-11-2559). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 22-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/789836