เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชงเพิ่มวงเงินกู้นาแปลงใหญ่ 2 หมื่นล้าน

22 พฤศจิกายน 2559
4,120
ปรับเงื่อนไขชาวนากู้สูงสุด10ล.ผ่อน5ปี
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 พ.ย.นี้ กระทรวงจะเสนอให้พิจารณาการปรับปรุงเงื่อนไขอายุสินเชื่อตามโครงการแปลงใหญ่ของรัฐบาล ผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยจะปรับปรุงวงเงินสินเชื่อสูงสุดจากเดิมไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท และอายุสินเชื่อจากเดิมระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี เป็น 5 ปี ดอกเบี้ยที่เกษตรกรต้องชำระอัตรา 0.01% เพื่อจูงใจให้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น และเพื่อให้โครงการแปลงใหญ่ขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย

ด้านนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงจะเสนอ ครม.อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินสินเชื่อโครงการเกษตรแปลงใหญ่ทั้งหมด 20,000 ล้านบาท เพราะเดิมตั้งเป้าหมายให้เกษตรกรเข้าร่วมเพียง 600 แปลง แต่ปัจจุบันเกษตรกรเข้าร่วมถึง 2,000 แปลงแล้ว ซึ่งเมื่อ ครม. เห็นชอบแล้วกลุ่มเกษตรกรจะสามารถกู้เงินได้ทันฤดูการเพาะปลูกนี้ "การขยายวงเงินจาก 5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาทเพื่อจูงใจเกษตรกรให้เข้าร่วมมากขึ้น เพราะสินเชื่อเดิมระยะเวลาให้กู้สั้นไป และไม่สะดวกในการหาซื้อเครื่องจักร ใช้ลดต้นทุนการผลิตยังไม่เท่าไร ก็ต้องรีบคืนเงินกู้แล้ว".

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชงเพิ่มวงเงินกู้นาแปลงใหญ่ 2 หมื่นล้าน ". (22-11-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 22-11-2559, เข้าถึงได้จาก : href=http://www.thairath.co.th/content/789847 target="_blank" style="color:#0000ff">http://www.thairath.co.th/content/789847