เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ รุกต่อช่วยชาวนาขายข้าว ใช้ Thaitrade.com เปิดตัวเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

21 พฤศจิกายน 2559
2,764
"พาณิชย์" จัดทำโครงการ ไทย สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ส โปรโมชั่น ช่วยชาวนาไทยขายข้าวทางออนไลน์ผ่าน Thaitrade.com เจาะตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้และผลักดันชาวนาสู่การเป็นนักธุรกิจ
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จัดทำโครงการ ?ไทย สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ส โปรโมชั่น? (Thai Smart Farmers Promotion) ในการสนับสนุนเกษตรกรไทยกระจายสินค้าข้าวเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ Thaitrade.com เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย และสนับสนุนเกษตรกรให้ก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจการค้าเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์

ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการจะมีการพัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกร โดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นแกนหลัก ร่วมด้วยกรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งบริการทั้งหมดนี้ Thaitrade.com จะให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งเกษตรกรสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อจะเป็นผู้ซื้อตัวจริงและมีคุณภาพผ่านการคัดกรองมาแล้ว

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของโครงการ Thai Smart Farmers Promotion ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์ชาวนาจากจังหวัดต่างๆ กลุ่มสหกรณ์ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐของกรมการค้าต่างประเทศ กลุ่มชาวนาที่ผลิตข้าวหอมมะลิที่ขึ้นทะเบียน GI กลุ่มชาวนา สหกรณ์ชาวนาที่ผลิตข้าวพรีเมียม เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี และข้าวชนิดอื่นๆ

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเสริมว่า ขณะนี้มีเกษตรกรและชาวนาไทยให้ความสนใจที่จะร่วมโครงการมากกว่า 20 ราย ซึ่ง Thaitrade.com จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการทำการค้าออนไลน์ผ่านศูนย์ Thaitrade.com Center เริ่มตั้งแต่การให้พื้นที่ในการโฆษณา การให้คำแนะนำเรื่องการถ่ายภาพสินค้าและการเขียนบรรยายสินค้า การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ และเทคนิคด้านการค้าออนไลน์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำการค้าออนไลน์บน Thaitrade.com ตลอดจนการจับคู่ทางธุรกิจให้แก่เกษตรกรชาวนาไทยกับผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้เกิดการซื้อขายอย่างครบวงจร

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีกลุ่มเครือข่ายที่มีความพร้อมในการทำการค้า สามารถบรรจุสินค้า และสามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อได้

"การจัดทำโครงการ เป็นการช่วยให้เกษตรกรไทยทำการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด ด้วยความดูแลของที่ปรึกษามืออาชีพ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งกรมฯ คาดหวังว่าโครงการ Thai Smart Farmers Promotion ผ่านช่องทาง Thaitrade.com นี้ จะเป็นอีกช่องทางที่สำคัญที่ช่วยผลักดันให้มีการกระจายสินค้าข้าวไทยทั้งในและต่างประเทศ และจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดี"นางมาลีกล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ รุกต่อช่วยชาวนาขายข้าว ใช้ Thaitrade.com เปิดตัวเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ". (20-11-2559). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 21-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000115925