เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ ช่วยชาวนาขายข้าว ทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ ผ่านเว็บ

10 พฤศจิกายน 2559
3,078
พาณิชย์ ช่วยชาวนาขายข้าว ทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ ผ่านเว็บ ประสานร้านค้าส่งค้าปลีก จัดกิจกรรม "โชห่วย ช่วยชาวนา" เปิดหน้าร้านให้นำข้าวมาวางขาย หรือซื้อขาดไปขายต่อ มั่นใจช่วยชาวนามีโอกาสขายข้าวได้มากขึ้น...
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ได้จัดทำมาตรการเสริมช่วยเหลือชาวนา เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และเพิ่มช่องทางการขายข้าวให้กับชาวนาในทุกพื้นที่ โดยจะผลักดันให้ชาวนาขายข้าวผ่านช่องทางการตลาดที่กรมฯ มีเครือข่ายอยู่ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ มั่นใจว่าจะช่วยให้ชาวนามีโอกาสขายข้าวได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการขายในระบบการค้าขายปกติ ซึ่งจะทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น

สำหรับการขายข้าวแบบออนไลน์ จะเปิดโอกาสให้ชาวนานำข้าวเข้ามาขายผ่านเว็บไซต์ www.thaicommercestore.com ซึ่งจะจัดทำแบนเนอร์การจำหน่ายข้าว และมีรูปแบบการช่วยเหลือใน 3 แนวทาง คือ 1.ชาวนาที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง เมื่อมีคนเข้ามาดูสินค้าที่เว็บไซต์ดังกล่าว จะสามารถคลิกลิงค์ไปยังเว็บไซต์ชาวนาได้เลย เพื่อดูและซื้อสินค้า 2.ชาวนาที่ไม่มีเว็บไซต์ แต่ใช้สื่อโซเชียล เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เมื่อเข้ามาที่เว็บ จะสามารถคลิกลิงค์ไปยังสื่อโซเชียลมีเดียของชาวนาได้ทันที และ 3.ชาวนาที่ไม่มีเว็บไซต์ และไม่มีสื่อโซเชียล จะนำรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของชาวนาไปแจ้งไว้ในเว็บไซต์ โดยผู้ที่สนใจซื้อข้าวจากชาวนา สามารถติดต่อได้ทันที

ทั้งนี้การขายข้าวผ่านช่องทางตลาดออฟไลน์ ได้ร่วมมือกับสมาคมค้าส่งปลีกไทย และร้านค้าปลีกค้าส่งต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาจากกรมฯ จัดกิจกรรม โชห่วย ช่วยชาวนา โดยร้านค้าส่งค้าปลีก จะเปิดพื้นที่ให้ชาวนานำข้าวมาวางจำหน่ายที่หน้าร้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่าพื้นที่ และหากเป็นกรณีที่ชาวนาสามารถสีข้าวและบรรจุถุงได้เอง ร้านค้าส่งค้าปลีกก็พร้อมที่จะรับซื้อไว้เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไป

อย่างไรก็ตามขณะนี้ มีร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว 70 ราย มีสาขา 366 สาขาทั่วประเทศ ครอบคลุม 43 จังหวัด และคาดว่าจะมีจำนวนร้านค้าส่งค้าปลีกเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น เพราะทุกคนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือชาวนา เนื่องจากเห็นว่า หากชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น ก็จะเป็นผลดีต่อร้านค้าส่งค้าปลีกเอง ที่จะสามารถจำหน่ายสินค้าให้กับชาวนาได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ค้าข้าวที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการส่งออก กรมฯ ได้ประสานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการจำหน่ายข้าวผ่านเว็บไซต์ www.thaitrade.com เพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้รับการยืนยันว่า สมาคมผู้ค้าส่ง-ปลีกไทย ว่า จะช่วยเหลือชาวนาให้มากขึ้น โดยซื้อข้าวไปทำเป็นของขวัญของชำร่วยแจกให้ลูกค้าให้ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ ช่วยชาวนาขายข้าว ทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ ผ่านเว็บ". (09-11-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 10-11-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/778641