เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ เตรียมจัดตลาดนัดข้าวเปลือก 44 จังหวัด แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

10 พฤศจิกายน 2559
3,075
พาณิชย์ เดินหน้าแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำต่อเนื่อง เตรียมจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 59/60 ใน 44 จังหวัด 109 ครั้ง พร้อมสั่งติดตามราคาสินค้าเกษตรใกล้ชิดทุกวัน...
วันที่ 8 พ.ย.59 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร คือ การจัดตลาดนัดข้าวเปลือก โดยมีแผนการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/2560 จำนวน 44 จังหวัด 109 ครั้ง

ทั้งนี้ การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับจังหวัดจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 44 จังหวัด สำหรับภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย และสหกรณ์การเกษตรลำพูน พื้นที่ภาคกลาง อาทิ สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ อุบลราชธานี อุดรธานี มุกดาหาร บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และชัยภูมิ

สำหรับพื้นที่ภาคใต้ อาทิ นครศรีธรรมราช เป็นต้น การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกจะจัดที่อำเภอและสหกรณ์ที่มีความพร้อม บางจังหวัดอาจจัดรวมกันหลายอำเภอ อาทิ จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดที่อำเภอเมือง อำเภอยางชุมน้อย และอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดที่อำเภอสันกำแพง สันป่าตอง แม่ริม ดอยสะเก็ด เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงมีนาคม 2560 รวม 109 ครั้ง ทั้งนี้ ตลาดนัดข้าวเปลือกเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการแข่งขัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร และสร้างอำนาจต่อรองในการกระจายข้าวเปลือกมากขึ้น

นางอภิรดี กล่าวว่า แผนการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก สามารถขยายเวลาดำเนินการและเพิ่มจำนวนจังหวัดได้อีก โดยจะพิจารณาจากความพร้อมของแต่ละแห่ง ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะเป็นผู้สำรวจและเสนอแผนเพิ่มเข้ามายังกระทรวง รวมทั้งได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามปัญหาและราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด โดยให้รายงานเข้ามายังกระทรวงทุกวัน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ได้ทันท่วงที.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ เตรียมจัดตลาดนัดข้าวเปลือก 44 จังหวัด แก้ปัญหาราคาตกต่ำ". (08-11-2559). http://www.thairath.co.th/content/777491