เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ก.เกษตร จับมือ พาณิชย์ ลงพื้นที่โน้มน้าวชาวนา อย่าเร่งเกี่ยวจะเสียราคาขาย

07 พฤศจิกายน 2559
2,062
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมพาณิชย์จังหวัดและรักษาการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวในจังหวัดเชียงใหม่ และตรวจสอบการซื้อขายข้าวที่โรงสีข้าว ใกล้อำเภอสันทราย และชี้แจงมาตรการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาล
โดยน.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ได้แจ้งกับเจ้าของโรงสีที่รับซื้อข้าวว่า ขอให้พิจารณาราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรมกับเกษตรกร พร้อมตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นและการชั่งน้ำหนักข้าว จากนั้นได้พูดคุยกับชาวนาที่นำข้าวมาขายกับโรงสี

นายธีรภัทร กล่าวว่า ได้แนะนำให้ชาวนาเกี่ยวข้าวในช่วงเวลาที่เหมาะสม อย่าเร่งเกี่ยวข้าวและนำมาขายทันที เพราะ ข้าวยังมีความชื้นสูง จะขายได้ราคาต่ำกว่าปกติ โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯทุกจังหวัดลงพื้นที่แนะนำชาวนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับร่วมกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางสนับสนุนรถเกี่ยวข้าวในแต่ละพื้นที่ด้วย และจากรายงานการจัดตลาดอตก. เพื่อให้ชาวนานำข้าวมาขาย เฉพาะวันที่ 6 พฤศจิกายน มีประชาชนมาอุดหนุนซื้อข้าวประเภทต่างๆถึง 25-30 ตัน

"ลงพื้นที่ครั้งนี้ พบชาวนาพัฒนาตนเองมากขึ้น ทั้งรวมกลุ่มทำนาแปลงใหญ่ ทำเกษตรอินทรีย์ จึงทำให้ได้ข้าวคุณภาพและขายได้ราคาสูงขึ้น ชาวนาบางกลุ่มได้รวมกลุ่มตั้งสหกรณ์หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีโรงสีเอง เมื่อปลูกเอง และสีข้าวเอง และขายข้าว ด้วยกลุ่มของตนเอง จึงไม่ถูกกดราคาและมีรายได้สูงพอเลี้ยงตัวเองได้ ดังนั้น ได้มอบเป็นนโยบายให้เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯเร่งผลักดันในลักษณะเดียวกันในทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรแบบยั่งยืน" นายธีรภัทร กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ก.เกษตร จับมือ พาณิชย์ ลงพื้นที่โน้มน้าวชาวนา อย่าเร่งเกี่ยวจะเสียราคาขาย". (06-11-2559). ประชาชาติ.: สืบค้นเมื่อ, 07-11-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1478437569