เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จ.สุรินทร์ เตือนระวังโรคไหม้ข้าวระยะคอรวง

04 พฤศจิกายน 2559
3,212
นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ขณะนี้มีการระบาดของโรคไหม้ข้าวระยะคอรวงในพื้นที่บางอำเภอในจังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรที่ปลูกข้าวอยู่ในระยะคอรวง ควรระวังหมั่นสำรวจแปลงข้าวเนื่องจากในระยะนี้ยังมีฝนตกในบางพื้นที่ ทำให้มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง และเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวสภาพความชื้นสูงอุณหภูมิต่ำ และมีน้ำค้างในตอนเช้า เหมาะสำหรับการระบาดของโรคนี้
ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พันธุ์อ่อนแอต่อโรค และใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวสูงกว่าคำแนะนำ ซึ่งสภาพดังกล่าวเหมาะสมต่อการเกิดโรคไหม้ระบาดในระยะต่างๆ ซึ่งถ้าเป็นในระยะคอรวงข้าวเพิ่งจะเริ่มให้รวง เมื่อถูกเชื้อราสาเหตุของโรคนี้เข้าทำลาย เมล็ดจะลีบหมด แต่ถ้าเป็นกับข้าวในระยะแก่ใกล้เก็บเกี่ยว คอรวงจะมีรอยแผลช้ำสีน้ำตาล ทำให้เปราะหักง่าย รวงข้าวร่วงหล่นเสียหาย ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไหม้ในระยะคอรวง ขอให้เกษตรกรที่จะปลูกข้าวปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้ สำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ ถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวควรให้ปฏิบัติ ดังนี้ ใช้เชื้อบีเอส บาซิลลัส ซับทิลิส ฉีดพ่นอัตราตามคำแนะนำในฉลาก ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กิโลกรัม / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ถ้ามีความจำเป็นให้ใช้สารเคมีฉีดพ่นเฉพาะจุดที่พบการระบาด เพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อราแพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างออกไป

สำหรับการใช้สารเคมีฉีดพ่นซ้ำกันหลายครั้ง เชื้อราจะต้านทานสารเคมี หรือดื้อยา ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อต้านทานสารเคมี จึงควรเลือกใช้สารเคมีบางชนิดฉีดพ่นสลับกัน ในการใช้สารเคมีควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสภาพแวดล้อมในฤดูกาลถัดไป ใช้พันธุ์ต้านทานต่อโรคไหม้ ได้แก่ กข. 9 กข 11 กข 21 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 และคลองหลวง 1 เป็นต้น นอกจากการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีการต่างๆ แล้ว อาจใช้สารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์ เช่น เบโนโมบิลผสมกับไธแรม หรือคาร์ซูก้าไมซิน คลุกเมล็ดก่อนปลูก หรือแช่เมล็ดในสารละลายเคมีนาน 24 ชั่วโมง ก่อนปลูก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผล
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNEVN5911020010023