เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ดึง 3 บิ๊กผู้นำเข้าฮ่องกงจับคู่ซื้อข้าวไทย

26 ตุลาคม 2559
2,838
ดึง 3 บิ๊กผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเยือนไทยร่วมงานจับคู่ธุรกิจข้าว 13-16 พ.ย.นี้ คาดส่งออกข้าวไปฮ่องกงปี?59 พุ่งเกือบ 2 แสนตัน
นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เตรียมนำคณะผู้แทนการค้าข้าวฮ่องกงรายสำคัญเยือนไทยระหว่างวันที่ 13 ? 16 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 37 ราย เพื่อสั่งซื้อข้าวในต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่จะถึงนี้ โดยผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญที่เดินทางมาในครั้งนี้ มีสัดส่วนการนำเข้ารวมกันมากกว่าร้อยละ 80 อาทิ บริษัท โกลเด้น รีซอร์ซ ดีเวลอปเม้นท์ (Golden Resources Development Int'l Ltd.) บริษัท ดา ชอง ฮอง โฮลดิ้ง (Dah Chong Hong Holding Ltd.) และบริษัท กุย ฟัท หยุน (Kui Fat Yuen)

"ฮ่องกงนอกจากนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยและข้าวเหนียวเป็นหลักแล้ว ปัจจุบันยังให้ความสนใจนำเข้าข้าวไทยชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวสุขภาพ และข้าวออร์แกนิก เพื่อรองรับแนวโน้มการบริโภคข้าวของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ ดังนั้น คณะผู้แทนการค้าข้าวจากฮ่องกงเดินทางมาในครั้งนี้ นอกจากเพื่อจับคู่ธุรกิจการค้าและเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวหอมมะลิแล้ว จะมีการลงนามความตกลง MOU กับคู่ค้ารายใหม่ และ MOU สำหรับการซื้อขายสินค้ารายการใหม่ รวมจำนวน 4 ฉบับ อาทิ การลงนามความตกลงสั่งซื้อข้าวกาบา (GABA Rice) และข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นต้น ซึ่งการจับคู่ทางธุรกิจเหล่านี้เป็นผลจากการดำเนินการตามนโยบายเชิงรุกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการขยายตลาดสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าต่างๆ รวมทั้งงานแสดงสินค้าอาหาร (THAIFEX - World of food ASIA) ครั้งที่ผ่านมาด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

สำหรับช่วง 8 เดือนแรก (มกราคม-สิงหาคม) ของปี 2559 นี้ ไทยยังเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ไปยังฮ่องกง ด้วยสัดส่วนเชิงปริมาณของข้าวไทยในตลาดฮ่องกงที่เพิ่มขึ้นเป็น 59.7% หรือจำนวน 132,000 ตัน คาดว่าในปี 2559 ไทยจะสามารถขยายตลาดข้าวส่งออกมายังฮ่องกงได้จำนวน 195,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ 8% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งแสดงว่าข้าวจากไทยจะครองส่วนแบ่งตลาดนำเข้าข้าวของฮ่องกงเชิงปริมาณ เพิ่มขึ้นเป็น 60% และมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 65%

การเจรจาการค้าระหว่างผู้ซื้อผู้นำเข้ากับผู้ประกอบการไทยในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยมีสินค้าเป้าหมาย 2 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย ข้าวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง และมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง

ในส่วนของผู้นำเข้าข้าวจากประเทศอื่นๆ ที่ตอบรับเดินทางมาร่วมกิจกรรม ได้แก่ จีน อิหร่าน อินเดีย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และผู้นำเข้ามันสำปะหลังที่ตอบรับ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย บังคลาเทศ และมาเลเซีย เป็นต้น รวมแล้วกว่า 200 ราย จาก 20 ประเทศทั่วโลก

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ดึง 3 บิ๊กผู้นำเข้าฮ่องกงจับคู่ซื้อข้าวไทย". (25-10-2559). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 26-10-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1477381844