เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ดีเดย์ 1 พ.ย.เดินหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกพาณิชย์-ธ.ก.ส.ดันราคาข้าวทะลุ1.1หมื่น

25 ตุลาคม 2559
4,168
ดีเดย์ 1 พฤศจิกายน "พาณิชย์-ธ.ก.ส." เดินหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว พร้อมปูพรมจัดตลาดนัดข้าวเปลือก 125 ครั้ง-จำนำยุ้งฉาง/ชดเชยปัจจัยการผลิต หวังดูดซับผลผลิตข้าวเปลือกได้ 12.5 ล้านตัน มั่นใจช่วยชาวนาได้ราคาเพิ่มตันละ 3,000 บาท เพื่อดันราคาข้าวเปลือกทะลุ 11,000 บาท ด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวหารือ "อภิรดี" พร้อมรับซื้อข้าวจากโรงสีอีก 200,000 ตัน
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงแนวทางการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปี 2559/56 ว่า กรมได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เตรียมจัดตลาดนัดข้าวเปลือกตามแผนที่วางไว้ในพื้นที่ 52 จังหวัดรวม 125 ครั้ง พร้อมกันนี้รัฐบาลยังมีมาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสี โดยปรับเพิ่มอัตราชดเชยดอกเบี้ยจาก 3% เป็น 4% ส่งผลให้โรงสีสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 300-350 โรงจากปี 2558/59 ซึ่งมีประมาณ 300 โรง โดยทั้ง 2 โครงการจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ มีเป้าหมายดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกได้ประมาณ 8 ล้านตัน

นอก จากนี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ยังได้มีโครงการชะลอการขายข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว โดยให้ฝากเก็บไว้ในยุ้งฉางเกษตรกร (จำนำยุ้งฉาง) ตั้งเป้าไว้ที่ 2 ล้านตัน และยังขยายขอบเขตไปยังกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกร-กลุ่มสหกรณ์ ให้รับซื้อข้าวกับสมาชิกเพื่อเก็บสต๊อกเพิ่มอีกประมาณ 2.5 ล้านตัน

"หากดำเนินมาตรการร่วมกันทุกหน่วยงาน จะสามารถดูดซับปริมาณข้าวเปลือกออกจากตลาดได้ประมาณ 12.5 ล้านตัน" นางนันทวัลย์กล่าว

สำหรับ ราคาซื้อขายข้าวในโครงการของแต่ละพื้นที่ "ได้กำหนดให้เป็นไปตามราคาตลาด" โดยจัดให้โรงสีเข้าร่วมโครงการแห่งละหลาย ๆ โรง เพื่อแย่งกันซื้อข้าว ทำให้มีราคาซื้อสูงกว่าราคาตลาดปกติประมาณตันละ 100-800 บาท ส่วนการจำนำยุ้งฉางจะได้รับค่าฝากเก็บเพิ่มอีกตันละ 1,500 บาท

"มาตรการต่าง ๆ จะช่วยให้ชาวนามีรายได้จากการขายข้าวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/ตัน ยกตัวอย่าง ชาวนาขายข้าวขาว 5% ได้ราคา 7,000-8,000 บาท/ตัน บวกกับมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือ รวมกันแล้วชาวนาจะมีรายได้ค่าข้าวเปลือกเจ้าเพิ่มเป็น 10,000-11,000 บาท"

ส่วน การเร่งระบายข้าวเปลือกที่ตกค้างในยุ้งฉางจากโครงการสินเชื่อชะลอการเก็บ เกี่ยว (จำนำยุ้งฉาง) ปี 2558/2559 ปริมาณ 200,000-300,000 ตันนั้น ขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เริ่มระบายข้าวไปแล้ว โดยยอมการขาดทุนประมาณตันละ 3,000 บาท คงเหลือข้าวที่รอการระบายอยู่ประมาณ 100,000 ตัน คาดว่าจะระบายหมดภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้

ล่าสุด นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือกับ ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย โดยสมาคมจะสนับสนุนให้สมาชิกเข้าไปช่วยรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรผ่านโรง สีที่เป็นเครือข่ายปริมาณรวม 200,000 ตันในราคาตลาดเพื่อยกระดับราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2559/60 โดยสมาคมจะช่วยเหลือค่าฝากเก็บและชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ในวงเงินประมาณ 60 ล้านบาท ทั้งนี้โครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2559

"จากการดำเนินมาตรการของภาครัฐ ทั้งการชะลอซื้อเก็บไว้ในยุ้งฉางตันละ 11,700 บาท และการช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิต ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นตันละ 3,700 บาท รวมไปถึงทูตพาณิชย์นำผู้ซื้อจากต่างประเทศเข้าร่วมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และการแก้ไขปัญหาการส่งออกข้าวไปตลาดอิหร่าน คาดว่าจะมีคำสั่งซื้อข้าวใหม่เข้ามาในเร็ว ๆ นี้" ร.ต.ท.เจริญกล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ดีเดย์ 1 พ.ย.เดินหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกพาณิชย์-ธ.ก.ส.ดันราคาข้าวทะลุ1.1หมื่น". (23-10-2559).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 25-10-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1477160262