เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โรงสีข้าวจี้รัฐเร่งแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ชี้บางจังหวัดขาดทุนหนักปิดตัวลงเกือบครึ่ง

20 ตุลาคม 2559
3,280
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนกุล อุปนายกสมาคมข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ราคาข้าวทั่วประเทศ เกิดปัญหาราคาข้าวตกต่ำและมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเป็นเพราะว่ากลไกและความเข้าใจของทางภาครัฐ ภาครัฐจึงต้องทำความเข้าใจกับทางการตลาด เพราะแม้ทางโรงสีอยากจะซื้อข้าวในราคาแพง แต่ก็ต้องชะลอการซื้อ เนื่องจากราคาข้าวจากกลไกตลาดราคาลดลง ทำให้การซื้อต้องสะดุดเพราะขาดทุน
นอกจากนี้นายบรรจงยังกล่าวอีกว่า เกษตรกรชาวนาจะต้องมีการเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งจะออกมาจำนวนมาก อยากถามรัฐบาลว่าจะแก้ไขปัญหาช่วยชาวนาอย่างไร เมื่อโรงสีรับซื้อข้าวจากชาวนาไม่ไหว เนื่องจากราคาข้าวตกต่ำจนน่าใจหาย ไม่น่าชวนซื้อรัฐบาลเองควรหามาตรการจูงใจและเร่งแก้ปัญหา เพราะข้าวนาปีที่เตรียมจะเก็บเกี่ยวคาดว่าจะมีจำนวนมากกว่า 20 ล้านตัน

"โรงสีพิจิตรซึ่งมีกว่า 100 โรง ลดลงมาเหลือ 60 โรง ตอนนี้เหลือเพียงแค่ไม่ถึง 10 โรง ที่ยังเปิดทำการอยู่ ส่วนที่เหลือปิดตัวลงเนื่องจากไปไม่ไหว ยกตัวอย่างโรงสีในแถบอำเภอดงเจริญ อำเภอบางมูลนาก หายไปถึง 70% เพราะถ้าทำไปก็เกิดขาดทุนและไม่คุ้มการลงทุน ซึ่งมันเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ ดังนั้น รัฐบาลเองก็ควรเร่งก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนในเรื่องนี้" นายบรรจงกล่าวในที่สุด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"โรงสีข้าวจี้รัฐเร่งแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ชี้บางจังหวัดขาดทุนหนักปิดตัวลงเกือบครึ่ง". (19-10-2559).
ประชาชาติธุรกิจ.: เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1476864113