เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมพัฒนาที่ดิน แนะเกษตรกรพื้นที่น้ำท่วม ใช้ พด.6 แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย

19 ตุลาคม 2559
3,393
กรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่พบปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมวางแนวทางฟื้นฟูนาข้าว-พื้นที่แปลงเพาะปลูก รณรงค์ให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ทำสารบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น ช่วยย่อยสลายเศษวัชพืชให้เร็วขึ้น...
วันที่ 14 ต.ค.59 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยมีมรสุมพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกปานกลางถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องชาวนาและเกษตรกร ทางกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้วางแนวทางดำเนินการฟื้นฟูนาข้าวและพื้นที่แปลงเพาะปลูกของเกษตรกร โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงเครือข่ายหมอดินอาสาในทุกจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่พบกับปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อสอบถามถึงความต้องการของพี่น้องเกษตรกร และหลังจากน้ำลดแล้วนั้น กรมพัฒนาที่ดินได้วางแผน เพื่อช่วยลดปัญหา น้ำเน่า น้ำเสีย มีกลิ่นเหม็น ซึ่งเกิดจากเศษวัชพืชนั้นเน่าขณะที่น้ำท่วมขัง โดยรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ กรมพัฒนาที่ดิน สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เพื่อทำสารบำบัดน้ำเน่าเสีย และช่วยขจัดกลิ่นเหม็น เกษตรกรนั้นสามารถทำใช้เองได้ง่ายในพื้นที่แปลงของตน
พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรได้รับความเสียหาย

วิธีทำส่วนผสม ได้แก่ นำเศษอาหารและกากน้ำตาลผสมลงในถังหมัก ละลายสารเร่ง พด.6 ในน้ำ 10 ลิตร แล้วเทลงในถังหมักอีกที คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นทำการปิดฝาไม่ต้องสนิท อากาศสามารถถ่ายเทได้ ใช้ระยะเวลาในการหมัก 20 วัน ควรให้ถังหมักอยู่ในที่ร่ม เพราะถ้าหากโดนแสงแดดมากไป การทำปฏิกิริยาของจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตเร็วเกินไป อาจทำให้เน่าเสียใช้งานไม่ได้

ส่วนวิธีการใช้สารเร่ง พด.6 ในการบำบัดน้ำเน่าเสีย ให้เทอัตรา 1 ส่วน ต่อน้ำ 10 ส่วน ในบริเวณที่เป็นน้ำขังหรือน้ำเน่าเหม็น ทุกวัน หรือทุกๆ 3 วัน ในกรณีใส่ในบ่อกุ้งและบ่อปลานั้น ให้ใส่ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร ต่อปริมาตรน้ำในบ่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ใส่ทุกๆ 10 วัน จนสังเกตได้ว่าน้ำในบ่อใสสะอาดขึ้น และไม่ส่งกลิ่นเหม็น สารเร่ง พด.6 ยังมีประโยชน์อีกมากมาย เช่น สามารถนำไปใช้ย่อยสลายเศษอาหารเปียกในครัวเรือน เพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้อีกด้วย เป็นต้น
ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ทำนา
พืชผลทางการเกษตรเสียหาย

นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ยังส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ในการฉีดพ่นหลังจากน้ำลด เพื่อเป็นการย่อยสลายเศษวัชพืชให้เร็วขึ้น และหลังจากนั้นจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง เพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่แปลงของตนหลังจากที่น้ำลดแล้ว

ทั้งนี้ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถขอรับสารเร่ง พด. ได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินในทุกเขตทุกจังหวัด ที่ใกล้บ้าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือสายด่วน 1760.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมพัฒนาที่ดิน แนะเกษตรกรพื้นที่น้ำท่วม ใช้ พด.6 แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย". (14-10-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 19-10-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/753666