เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อียูขึ้นทะเบียน ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นสินค้าจีไอแล้ว

14 ตุลาคม 2559
3,766
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงของไทย เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) ในสหภาพยุโรปแล้ว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถือเป็นสินค้ารายการที่ 4 ของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นจีไอในสหภาพยุโรป ต่อจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยช้าง และกาแฟดอยตุง
"นอกจากนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำลังดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนจีไอในสินค้า 3 ชนิด คือ ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และมะขามหวานเพชรบูรณ์ ถือเป็นการยื่นจีไอครั้งแรกในประเทศจีน เพราะสินค้าทั้ง 3 ชนิดเป็นที่รู้จักและนิยมของคนจีน"

ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกรมการข้าว ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนจีไอข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงในอียู เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 โดยสหภาพยุโรปได้ใช้เวลาในการตรวจสอบคำขอและต่อมาได้ประกาศโฆษณาเพื่อเปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้าน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเมื่อไม่มีผู้คัดค้าน จึงได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนจีไอข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงของไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และทรัพย์สินทางปัญญาไทยในเวทีระดับโลก

สำหรับข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นข้าวเจ้าพันธุ์สังข์หยด มีลักษณะเมล็ดข้าวเรียวเล็ก อ่อนนุ่ม ข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีแดง เมื่อขัดสีแล้วเมล็ดจะมีสีขาวปนแดงแกมชมพูเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน โดยต้องปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุงเท่านั้น เนื่องจากจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่ราบลุ่มเกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ ระหว่างแนวเขาบรรทัด และทะเลสาบสงขลาดินฟ้าอากาศ เหมาะสำหรับการปลูกข้าวและด้วยความอร่อยของข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง คนในพื้นที่จึงเล่าขานกันว่า ข้าวนี้อร่อยจนต้อง "สั่งหยุด" เป็นที่มาของชื่อข้าว "สังข์หยด" เมืองพัทลุง โดยก่อนขึ้นทะเบียนเป็นจีไอ ในไทยข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง มีราคาขายปลีกประมาณ 50 บาท/ก.ก. หลังได้ขึ้นทะเบียนเป็นจีไอ ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 80-90 บาท/ก.ก.

ปัจจุบันข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงมีกำลังการผลิตรวมทั้งจังหวัดต่อปี 7,703 ตันข้าวเปลือก และส่งออกยังประเทศต่างๆ เช่น จีน สิงคโปร์อินเดีย และมาเลเซีย เป็นต้น แต่ยังส่งออกในปริมาณยังไม่มากนักเนื่องจากพื้นที่การปลูกมีอยู่อย่างจำกัดจึงคาดว่าการขึ้นทะเบียนจีไอในอียู จะช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกข้าวชนิดนี้มากขึ้น เพราะปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจจากตลาดสหภาพยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี เป็นต้น

ที่มา : มติชนออนไลน์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อียูขึ้นทะเบียน ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นสินค้าจีไอแล้ว". (13-10-2559). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 14-10-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1476358276