เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ย้ำดำเนินคดีทุจริตปลอมปนข้าวแน่นอน

10 ตุลาคม 2559
3,138
กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งแก้ไขปัญหาการปลอมปนข้าวสารที่บริษัท ซิงตั๊ก กรุ๊ป จำกัด ร้องเรียน โดยมอบองค์การคลังสินค้า (อคส.) คัดแยกข้าวทุกกระสอบ และได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวของบริษัท ซิงตั๊ก กรุ๊ป จำกัด ที่ได้เข้ายื่นหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ดำเนินการเอาผิดกับผู้ทุจริตปลอมปนข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ในคลังสินค้าบริษัท สุพรีมไลฟ์ เอเจนซี่ หลัง 3 จังหวัดชัยนาท ปริมาณ 39,000 ตัน ชนิดข้าวเหนียวขาว 10% ซึ่งเมื่อบริษัท ซิงตั๊กฯ ไปรับมอบข้าวแล้วพบว่ามีข้าวขาว (ข้าวเจ้า) และข้าวเสียที่ปลอมปน (ข้าวที่ถูกเครื่องดีดออก) ปลอมปนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของข้อร้องเรียน

กระทรวงฯ ได้เร่งแก้ไขปัญหามาตั้งแต่ต้น โดยสั่งการให้ อคส.ในฐานะคู่สัญญาตกลงกับบริษัท ซิงตั๊กฯ คัดแยกข้าวในคลังสินค้าบริษัท สุพรีมไลฟ์ฯ ทุกกระสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยบริษัท ซิงตั๊กฯ ยินดีรับมอบข้าวเหนียวขาว 10% ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ส่วนข้าวที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน ประกอบด้วย ข้าวสารเจ้าและข้าวเสียที่ปลอมปน อคส.ได้แยกไปเก็บไว้ที่คลังสินค้าพชร เส็งหลวง หลัง 3 จังหวัดสุพรรณบุรี และได้แจ้งความดำเนินคดีกับบริษัท สุพรีมไลฟ์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อกองปราบปรามแล้วเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559

สถานะล่าสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2559 อคส.ได้คัดแยกไปแล้ว ปริมาณ 201,266 กระสอบ เป็นข้าวเหนียวขาว 10% คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่บริษัท ซิงตั๊กฯ รับมอบไปแล้วปริมาณ 23,081 กระสอบ (คิดเป็น 12%) ส่วนข้าวที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน (ข้าวสารเจ้าและข้าวเสียที่ปลอมปน) ปริมาณ 178,185 (คิดเป็น 88%) กระสอบ ทั้งนี้ อคส. จะเร่งรัดคัดแยกข้าวที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อประมวลความเสียหายประกอบการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นางอภิรดีฯเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้รับรายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนปัญหาคุณภาพข้าวเป็นจำนวนมาก ซึ่ง นบข.ได้มอบให้ อคส. และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกรณี แล้วประมวลผลรายงานต่อ นบข. ทุกระยะ และจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ทุจริตในทุกกรณี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ย้ำดำเนินคดีทุจริตปลอมปนข้าวแน่นอน". (10-10-2559). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 10-10-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1476065990