เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ราคาส่งออกข้าวไทยต่ำสุดรอบ 2 ปี

05 ตุลาคม 2559
2,073
เหลือตันละ 360 ดอลลาร์สหรัฐฯ เหตุตลาดไม่มีคำสั่งซื้อ ส่วนข้าวหอมมะลิต่ำสุดรอบ 5 ปี ??พาณิชย์? ดิ้นถกรายกลุ่มหาทางแก้ไขหวั่นกระทบราคาข้าวเปลือกนาปีที่กำลังทยอยออกพ.ย.นี้
อังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 20.19 น.
นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ของไทยเสนอราคาขายตันละ 360-365 ดอลลาร์สหรัฐฯ นับเป็นราคาต่ำสุดในรอบ 2 ปี หรือนับตั้งแต่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ส่วนราคาส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยปัจจุบันตันละ 650 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ถือเป็นราคาที่ต่ำสุดในรอบ 5 ปีเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากในตลาดไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามา ทำให้หลายประเทศต่างลดราคาแข่งขันกัน

"ทั้งนี้ สาเหตุที่ราคาส่งออกข้าวไทยลดลงอย่างหนัก โดยเฉพาะข้าวขาว 5% เพราะตลาดไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามาเลย ขณะที่หลายประเทศที่มีข้าวชนิดเดียวกัน ต่างก็แข่งขันกันส่งออก จึงลดราคาลงมาแข่งขันกัน โดยราคาส่งออกข้าวขาว 5% ของเวียดนามเหลือเพียงตันละ 325 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งต่ำกว่าราคาข้าวชนิดเดียวกันของไทยถึงตันละ 40 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปากีสถานลดราคาขายข้าวชนิดเดียวกันลงมาเหลือตันละ ?315-320 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในราคารวมค่าขนส่ง (ซีไอเอฟ) ซึ่งเมื่อทอนกลับมาเป็นราคาไม่รวมค่าขนส่ง (เอฟโอบี) แล้ว จะต่ำกว่าตันละ 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ กระทรวงฯจะเรียกผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับด้านข้าวทั้งหมดมาทยอยหารือ เพื่อประเมินสถานการณ์ตลาดข้าวในปัจจุบัน เพราะเป็นห่วงราคาข้าวที่ตกต่ำลง ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาล 59/60 ที่กำลังจะทยอยออกมาในเดือนพ.ย.นี้ ด้วยการแบ่งการหารือเป็น ภายในประเทศ และการส่งออก โดยกรมการค้าต่างประเทศ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะเรียกตัวแทนสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มาหารือถึงการผลักดันส่งออกข้าวไปตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น ส่วนกรมการค้าภายใน จะเรียกตัวแทนจากสมาคมโรงสีข้าวไทย มาหารือถึงสถานการณ์ราคาข้าวภายในประเทศ.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ราคาส่งออกข้าวไทยต่ำสุดรอบ 2 ปี". (04-10-2559).
เดลินิวส์.:
สืบค้นเมื่อ 05-10-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/economic/528115