เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาพัทลุงโอดน้ำไม่พอปลูกข้าว

04 ตุลาคม 2559
2,307
พัทลุง * ภาคอื่นน้ำท่วม แต่ที่จังหวัดพัทลุงกลับประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการทำนา เผยหว่านข้าวแล้วก็แห้งตาย เฉพาะพื้นที่ อ.ควนขนุน ได้รับผลกระทบ 90% ยกเว้นเขตชลประทาน ขณะที่ชาวสวนยางก็อ่วมเช่นเดียวกัน เพราะน้ำยางลดน้อยลงเท่าตัว
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นางสะหน๊ะ จิตนารี ชาวสวนยางหมู่ 3 บ้านด่านโลด ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ในปีนี้เกิดภาวะแล้งยาวทำให้บ่อน้ำที่ขุดไว้อุปโภคบริโภคเกิดแห้งขอด สามารถสูบขึ้นมาได้วันละประมาณ 1 ถังเท่านั้น ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบ 10 ปี แต่โชคดีลำคลองสายคลองส้านแดงไม่ถึงกับเหือดแห้ง สามารถเดินทางไปตักน้ำมาใช้ได้ ในขณะที่ชาวสวนยางพารากรีดน้ำยางสดได้ลดน้อยลง จากเดิมเคยได้เต็มถังขนาด 40 ลิตร แต่ตอนนี้เหลือเพียง 20 ลิตรกว่าๆ

นายนัด อ่อนมี นายกสมาคมผู้ผลิตและค้าข้าวสังข์หยดจังหวัดพัทลุง อ.ควนขนุน กล่าวว่า จากภาวะภัยแล้งยาว ส่งผลกระทบต่อชาวนาโดยตรงทางภาคใต้ในขณะนี้เพราะฤดูกาลทำนาปีในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ชาวนารอหว่านข้าว แต่ปรากฏว่าฝนไม่ตก ทำให้พันธุ์ข้าวที่หว่านลงนาที่งอกแล้วก็ตาย

"เฉพาะใน อ.ควนขนุน พื้นที่ปลูกข้าวได้รับความเสียหายประมาณ 90% ยกเว้นในเขตชลประทาน เฉพาะ ต.ปันแต อ.ควนขนุน เสียหายประมาณ 700 ไร่ สำหรับต้นทุนการผลิตนาข้าวไร่ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 2.8 ล้านบาท ตอนนี้กลุ่มนาแห้งรอฝน ได้รับความเสียหายทุกอำเภอ ซึ่งทางจังหวัดอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย"
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวนาพัทลุงโอดน้ำไม่พอปลูกข้าว". (04-10-2559). ข่าวออนไลน์ ryt9.: สืบค้นเมื่อ 04-10-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.ryt9.com/s/tpd/2522792