เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส.ชัยนาท มอบเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้ชาวนา

28 กันยายน 2559
7,550
ชัยนาท - ธ.ก.ส.ชัยนาท มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว "โครงการสนับสนุนช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60" ตามมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาล โดยมอบเงินให้แก่ชาวนา
วันนี้ (27 ก.ย.) ที่ ธ.ก.ส.สาขาชัยนาท นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว "โครงการสนับสนุนช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60" ตามมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาล โดยมอบเงินให้แก่ชาวนาในอำเภอเมืองชัยนาทที่ผ่านการประชาคมระดับหมู่บ้าน และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารโครงการ ในเบื้องต้น จำนวน 35 ราย รายละ 10,000 บาท เป็นเงิน 350,000 บาท

ส่วนชาวนาอีกกว่า 27,700 ราย ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน และการพิจารณารับรองสิทธิจากคณะกรรมการ คาดว่า ธ.ก.ส.สาขาต่างๆ ในจังหวัดชัยนาท จะสามารถมอบเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรตามเป้าหมายทั้งหมด 27,774 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 265 ล้านบาท เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า โครงการสนับสนุนช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559 เป็นมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาลที่มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ จำนวน 3.7 ล้านราย รายละไม่เกิน 10 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37,000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับฐานราก ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ธ.ก.ส.ชัยนาท มอบเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้ชาวนา". (27-09-2559). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 28-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000097152