เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พบเพลี้ยกระโดด ระบาดในนาข้าวที่ลำปาง

28 กันยายน 2559
2,694
เกษตรกรจังหวัดลำปาง เตือนเกษตรกรในพื้นที่ เฝ้าระวังเพลี้ยกระโดด หลังพบการระบาดในนาข้าว
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.ที่บริเวณกลางทุ่งนาบ้านทุ่ง ม.6 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดลำปาง ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการรณรงค์ การใช้สารชีวิภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชในนาข้าว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรบ้านในตำบลบ้านกิ่ว เข้าร่วมการรณรงค์ดังกล่าว

นายสุรพล กล่าวว่า การรณรงค์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ ที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดในนาข้าว ทำให้นาข้าวของเกษตรกรได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างหนัก เพื่อเป็นการรับมือกับปัญหาเพลี้ยกระโดดซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของนาข้าว ประกอบกับเป็นการหาแนวทาง ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืชในนาข้าว ให้ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางเกษตรจังหวัดลำปางจึงเล็งเห็นความเดือดร้อน ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเพลี้ยกระโดด จึงจึงจัดงานการณรงค์ดังกล่าวขึ้น

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดด เนื่องช่วงนี้มีฝนตกลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นอากาศร้อนในตอนกลางวัน เป็นช่วงที่เหมาะแก่การขยายของเพลี้ยกระโดดอย่างรวดเร็ว โดยเพลี้ยกระโดดจะทำลายดูดน้ำเลี้ยงจากกาบในข้าว จนมีอาการแห้งใบถัดขึ้นมาเป็นสีแดงส้มและกลายเป็นสีน้ำตาล ต่อไป

สำหรับพื้นที่ใน ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดของเพลี้ยกระโดด มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 5,342 ไร่ เกษตรกรที่ปลูกข้าวจำนวน 558 ราย พื้นที่เฝ้าระวังการระบาด 2,000ไร่ พบการระบาดประมาณ 300 ไร่ถือว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดของจังหวัดลำปาง จึงแจ้งเตือนให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ จ.ลำปาง หมั่นสำรวจแปลงนาข้าวของตนเอง หากพบว่ามีการระบาดของเพลี้ยกระโดด สามารถแจ้งไปยังสำนักงานเกษตรกรอำเภอ ของแต่ละอำเภอเพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พบเพลี้ยกระโดด ระบาดในนาข้าวที่ลำปาง". (26-09-2559). กรุงเทพธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 28-09-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/719919