เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์หาช่องขายข้าวเพิ่ม

26 กันยายน 2559
3,012
"พาณิชย์" เชิญผู้ซื้อข้าวจากทั่วโลกพบปะผู้ส่งออกไทย พ.ย.นี้ ตั้งเป้าระบายผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่
น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับผลผลิตข้าวเปลือกฤดูการผลิตปี 2559/2560 ที่กำลังจะออกสู่ตลาด โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมการค้าต่างประเทศ จะร่วมมือกันในการเชิญผู้ซื้อผู้นำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆ เพื่อให้มาเข้าร่วมกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจ (บิซิเนสแมตชิ่ง) กับผู้ส่งออกของไทยในช่วงต้นเดือน พ.ย. 2559 เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้มีการซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ตามเป้าหมายจะเชิญผู้ที่ต้องการซื้อข้าวสาร ทั้งข้าวคุณภาพดีอย่างข้าวหอมมะลิ และข้าวขาว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว โดยขณะนี้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ กำลังอยู่ระหว่างการติดต่อกับผู้ซื้อว่ามีใครสนใจที่จะเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

"เดือน พ.ย.เป็นช่วงที่คณะผู้แทนการค้าข้าวจากฮ่องกงเดินทางมาไทย เพื่อพบปะกับผู้ส่งออกของไทยเป็นปกติประจำทุกปีอยู่แล้ว เลยคิดว่าน่าจะจัดกิจกรรมให้กับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า จัดให้มีการแมตชิ่งเจรจาธุรกิจกัน แล้วพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทง ก็เลยจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับลอยกระทงให้ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า เพื่อสร้างความประทับใจให้ด้วย"น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าว

สำหรับมันสำปะหลังก็จะมีการจัดกิจกรรมบิซิเนสแมตชิ่งเช่นเดียวกัน แต่จะเริ่มก่อนในช่วงกลางเดือน ต.ค. 2559 โดยมีเป้าหมายจะเชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้ามันเส้นและแป้งมันจากจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินเดีย ให้เข้ามาพบปะกับผู้ส่งออกของไทย

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าวว่า ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว กรมได้จัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้สำหรับจองรถเกี่ยวข้าวให้กับชาวนา เพื่อใช้ในการจองคิวรถเก็บเกี่ยวข้าว รองรับผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/2560 ที่กำลังจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน พ.ย.นี้เป็นต้นไป โดยชาวนาสามารถทำการจองรถเกี่ยวข้าวผ่านทางมือถือได้ทันที ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับชาวนาที่จะเลือกเกี่ยวข้าวตามวันและเวลาที่ตนเองสะดวก โดยทางสมาคมรถเกี่ยวข้าวที่เชิญมาหารือ พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์หาช่องขายข้าวเพิ่ม". (26-09-2559). โพสทูเดย์.: สืบค้นเมื่อ 26-09-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.posttoday.com/biz/gov/456601