เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ส.โรงสีฯ นัดสมาชิกประชุม 24 ก.ย.หารือมาตรการดูแลราคาข้าว

23 กันยายน 2559
3,047
นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ในวันที่ 24 กันยายนนี้ สมาคมฯ จะมีการประชุมสมาชิกโรงสีที่ จ.สุรินทร์ ซึ่งจะประเมินผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาล 2559/60 ที่ทยอยออกมา
โดยคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกออกมาพร้อมกันในช่วงเดือนพฤศจิกายน 13.79 ล้านตัน ซึ่งมาตรการที่ภาครัฐดำเนินการออกมา 17 มาตรการ เช่น รับจำนำข้าวหอมมะลิยุ้งฉาง และจ่ายชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้กับโรงสีซื้อข้าวมาเก็บสตอก อาจช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตเพื่อพยุงราคาข้าวได้เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยในการประชุมกับสมาชิกโรงสีอาจมีมาตรการดูแลราคาข้าวมาเสนอกับกระทรวงพาณิชย์เพิ่มเติม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ส.โรงสีฯ นัดสมาชิกประชุม 24 ก.ย.หารือมาตรการดูแลราคาข้าว ". (22-09-2559). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 23-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9590000095465