เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธ.ก.ส.ผุดสินเชื่อชะลอการขาย ผลักดันราคาข้าวให้สูงขึ้น

21 กันยายน 2559
2,081
นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เตรียมวงเงิน 24,000 ล้านบาท เพื่อออกมาตรการเพิ่มเติม ผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อรอการขายข้าวเพื่อพยุงราคาข้าวที่จะออกมาสูงในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวในเดือน พ.ย. นี้
ซึ่งจะเพิ่มวงเงินค่าฝากข้าวในยุ้งฉางตามโครงการดังกล่าวให้กับเกษตรกรตันละ 1,500 บาท จากเดิมตันละ 1,000 บาท เบื้องต้นตั้งเป้ารับข้าวเข้าโครงการ 1 ล้านตัน ทั้งนี้เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะดึงราคาข้าวให้สูงขึ้น จากปัจจุบันที่ข้าวหอมมะลิมีราคารับซื้ออยู่ที่ตันละ 11,000 บาท

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการใหม่ที่จะช่วยผลักดันราคาข้าวให้สูงขึ้น โดยวงเงิน 24,000 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินในการฝากเก็บข้าวในยุ้งฉาง 1,500 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อการรอขายข้าว 234 หมื่นล้านบาท ถือเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการมอบเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ สูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาทที่ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ธ.ก.ส.ผุดสินเชื่อชะลอการขาย ผลักดันราคาข้าวให้สูงขึ้น ". (19-09-2559). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 21-09-2559,