เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สรท.ชงนโยบายด่วนกรอ.14ส.ค.นี้

12 สิงหาคม 2562
2,058

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท. เปิดเผยว่า สรท.ได้มีการจัดทำนโยบายเร่งด่วนของ สรท. ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเร่งผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกาแก้ไขปัญหาการส่งออก เตรียมเสนอในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ. พาณิชย์ในวันที่ 14 ส.ค. นี้ ซึ่งจะมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ซึ่งถือว่าจะเป็นนัดแรกที่ทางภาครัฐจะหารือกับภาคเอกชนอย่างเป็นทางการ ในกรอบคณะกรรมการ กรอ. ซึ่งภาคเอกชนพร้อมจะให้การสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐอย่างเต็มที่


อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่ารัฐมนตรีจากกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มาจากพรรคการเมืองเดียวกันจะสามารถทำงานในการ แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและผลักดันการส่งออกของประเทศได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเชื่อว่าการผลิตกับการจำหน่ายจะสอดคล้องกันมากขึ้น


 


 


 
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :