เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประธาน นบข.ไฟเขียวขายข้าวสต๊อกให้ผู้ชนะประมูล 11 ราย ปริมาณ 7.55 แสนตัน

09 กันยายน 2559
3,896
ประธาน นบข.ไฟเขียวขายข้าวในสต๊อกรัฐบาลให้ผู้ชนะประมูล 11 ราย ปริมาณ 7.55 แสนตัน คิดเป็น 74.80% ของปริมาณที่นำออกมาเปิดประมูล 1 ล้านตัน ได้เงินกว่า 7.2 พันล้านบาท พร้อมสั่งคุมเข้มข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม ห้ามหลุดรอดเข้าสู่ตลาดปกติ "พาณิชย์" เผยแนวโน้มข้าวราคาดีขึ้นต่อเนื่อง หลังไทยชนะประมูลขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ และจีนเริ่มรับมอบข้าว
นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบให้กรมฯ จำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 5/2559 และจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559 ให้แก่ผู้ชนะการประมูลรวม 11 ราย จำนวน 32 คลัง ปริมาณ 755,012.51 ตัน คิดเป็นประมาณร้อยละ 74.80 ของปริมาณที่นำออกมาเปิดประมูลทั้งหมด 1,009,368.20 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7,201.68 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 5/2559 เป็นข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและใกล้เคียงมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด P/A/B) ให้แก่ผู้เสนอซื้อสูงสุดที่ผ่านเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำตามที่ นบข.กำหนด จำนวน 8 ราย ใน 26 คลัง ปริมาณ 702,615.30 ตัน ประมาณร้อยละ 93 ของปริมาณที่นำออกมาเปิดประมูลเป็นการทั่วไป 753,571.95 ตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อ 6,914.61 ล้านบาท

ส่วนการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559 เป็นข้าวเกรด C ข้าวผิดไปจากมาตรฐาน และข้าวผิดชนิด ให้แก่ผู้เสนอซื้อสูงสุดที่ผ่านเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำตามที่ นบข.กำหนด จำนวน 3 ราย ใน 6 คลัง ปริมาณ 52,397.21 ตัน ประมาณร้อยละ 20.48 ของปริมาณที่นำออกมาเปิดประมูลเป็นการทั่วไป และเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 255,796.25 ตัน คิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อ 287.07 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับข้าวที่เข้าสู่อุตสาหกรรม ประธานกรรมการ นบข.ได้มอบหมายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ดำเนินมาตรการควบคุมเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มิใช่อาหารคน เพื่อมิให้ข้าวดังกล่าวออกมาปะปนกับข้าวในตลาดปกติ

นางดวงพรกล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกนาปีได้ขยับตัวสูงขึ้น เนื่องจากไทยชนะการประมูลขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) ให้ฟิลิปปินส์ ปริมาณ 1 แสนตัน ประกอบกับจีนเริ่มรับมอบข้าวตามสัญญาที่มีการลงนามเมื่อเดือน ธ.ค. 2558 จำนวน 1 ล้านตัน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาราคา 1 แสนตันแรก คาดว่าจะเริ่มรับมอบได้ตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย.นี้เป็นต้นไป

"กรมฯ คาดว่าในช่วงปลายปีนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจะเปิดนำเข้าข้าวแบบรัฐต่อรัฐเพิ่มเติมอีก ซึ่งจะเป็นโอกาสดีของรัฐบาลไทยที่จะหาตลาดมารองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดมากในช่วงปลายปีนี้" นางดวงพรกล่าว

สำหรับการเปิดประมูลข้าวครั้งล่าสุดนี้ ผลการเปิดซองเสนอราคาซื้อข้าวเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 5/2559 มีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 8 ราย จำนวน 28 คลัง ปริมาณ 753,571.95 ตัน และผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวเป็นการทั่วไปและเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2559 มีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 7 ราย จำนวน 18 คลัง ปริมาณรวม 169,149.07 ตัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ประธาน นบข.ไฟเขียวขายข้าวสต๊อกให้ผู้ชนะประมูล 11 ราย ปริมาณ 7.55 แสนตัน". (07-09-2559). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่่อ 09-09-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000089824