เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

"วันแม่"ร่วมขายผลไม้สร้างรายได้เกษตกร

11 สิงหาคม 2562
2,013

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในเดือนมหามงคล กรมฯ ได้จัด "กิจกรรมการรณรงค์บริโภคและส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้เพื่อเทิดพระเกียรติในช่วงเดือนมหามงคลวันแม่แห่งชาติ" ในตลาดภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ ตลอดช่วงเดือนสิงหาคม จำนวน 64 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เป็น ตลาดกลาง 8 แห่ง ตลาดสด 6 แห่ง และตลาดประชารัฐต้องชม 50 แห่ง


สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมในช่วงวันแม่แห่งชาติ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ตลาดคลองลัดมะยม ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม,ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม,ตลาดกลางดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม และตลาดบางขุนศรี ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม เชิญชวนนักท่องเที่ยวชม ชิมสินค้าผลไม้ จัดจำหน่ายผลไม้คุณภาพดีส่งตรงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค และกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายผลไม้ให้มากขึ้นแหล่งอ้างอิงข้อมูล :