เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

"พาณิชย์"เชื่อมท่องเที่ยวขายผลไม้

11 สิงหาคม 2562
2,232

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากที่ผลผลิตผลไม้ภาคใต้กำลังออกสู่ตลาด กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรเพื่อขยายตลาด การบริโภคผลไม้ในประเทศโดยกรมการค้าภายใน ได้จัดกิจกรรมตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) เชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าผลไม้ ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยล่าสุดได้จัดงานครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่องาน "Thailand?s Amazing Durian and Fruit Fest 2019" ที่ ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9 ? 12 สิงหาคมนี้ ซึ่งเป็นตลาดที่กรมฯ ให้การส่งเสริมเป็นตลาดประชารัฐต้องชม จำหน่ายสินค้าผลไม้ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ถือเป็นกลไกที่สำคัญในการช่วยรองรับผลผลิตผลไม้ที่ออกสู่ตลาดปริมาณมากในช่วงนี้ได้ ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตมังคุดในภาคใต้ได้มากกว่า 500 ตัน สามารถช่วยรักษาเสถียรภาพราคามังคุดให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีแหล่งอ้างอิงข้อมูล :