เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ธีรภัทร เผย กษ. จ่อชง ครม. พรุ่งนี้ แผนจ้างชาวนาเลิกปลูกข้าว

17 สิงหาคม 2559
4,085
16 ส.ค.59 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เตรียมเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันพรุ่งนี้ (17 ส.ค.) เพื่อขออนุมัติแผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตข้าว ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ลดพื้นที่ปลูกข้าวรอบแรก จำนวน 5.7 แสนไร่ เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นและทำปศุสัตว์ ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการทำนา โดยให้ลดปลูกข้าวถาวร ขณะนี้กำลังหารือเพิ่มเติมกับสำนักงบประมาณ เพื่อขอใช้งบกลางปี 59 วงเงินเบื้องต้น 4 พันกว่าล้านบาท ในการจูงใจและช่วยเหลือเกษตกรที่สมัครใจ ให้ความร่วมมือปรับเปลี่ยนอาชีพ
ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยกับเกษตรกรเบื้องต้นแล้ว ภาพรวมประมาณ 30 - 40 จังหวัด ที่มีบางพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าว ส่วนใหญ่สมัครใจให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยน หลังจากผ่าน ครม.ต้องมาคุยในรายละเอียดอีกครั้ง เรืองปรับเปลี่ยนอาชีพ เช่น ไปทำปศุสัตว์ พืชอื่น ต้องวางแผนติดตามเกษตรกรต่อเนื่อง 5 - 10 ปีแรก เพื่อให้ปรับเปลี่ยนถาวร โดยกรมต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือ ระยะเวลา กำหนด มีพื้นที่นำร่อง จ.ชัยภูมิ ปรับเปลี่ยนไปปลูกหญ้าเนเปีย เลี้ยงโค รายได้ดีกว่าปลูกข้าว ทั้งนี้ ยังมีมาตราการลดพื้นที่ปลูกข้าวในแผนการลดรอบการปลูก รอบละ 2 - 3 ล้านไร่ ในแต่ละช่วงเวลาไปปลูกอย่างอื่นที่เหมาะสมและสมดุลกับความต้องการของตลาด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ธีรภัทร เผย กษ. จ่อชง ครม. พรุ่งนี้ แผนจ้างชาวนาเลิกปลูกข้าว". (16-08-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 17-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/230721