เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผุดเว็บไซต์ข้อมูลตลาดข้าวครบวงจร
10 สิงหาคม 2559
1,373
นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ ผู้อำนวยการ กองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างการนำเสนอต่ออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อพิจารณาเตรียมเปิดให้บริการเว็บไซต์ www.thairiceinfo.go.th อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลตลาดข้าวแบบครบวงจร ตามแผนงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ที่ได้ร่วมมือกัน ซึ่งขณะนี้เว็บไซต์ดังกล่าวได้สร้างเสร็จแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการทดสอบระบบ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้เร็วๆ นี้
สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานด้านข้าวมาไว้จุดเดียว จากเดิมข้อมูลจะกระจายตามหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่าประเทศ กรมศุลกากร สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมชาวนาไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น

โดยในเว็บไซต์จะครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าวของไทยและของโลก มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ราคาข้าวโลกและข้าวไทย การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) รวมถึงมีรายละเอียดเชิงลึกถึงข้อมูลด้านต่างๆด้วย อย่างเช่น ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว ก็จะมีรายละเอียดตั้งแต่ข้อมูลการผลิต/การค้าโลก ปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวไทย เป้าหมายการส่งออกข้าวไทย เนื้อที่เพาะปลูก นาปี/นาปรัง การพยากรณ์ข้าวนาปี/นาปรัง ต้นทุนการผลิตข้าว/ไร่ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญให้กับผู้เกี่ยวข้องในวงการข้าวและประชาชนที่สนใจให้ได้นำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ต่อ

"จะมีการใช้อินโฟกราฟิกหรือการนำข้อมูลมาสรุปเป็นกราฟิก ในการนำเสนอข้อมูลของเว็บไซต์นี้เชื่อว่าจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และเป็นการนำเสนอมีข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียด มีภาพประกอบ คาดว่าเมื่อเว็บไซต์เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ จะเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการผลิตข้าวของชาวนา รวมถึงเป็นข้อมูลในการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการโรงสีข้าวและผู้ส่งออกข้าว"นางมนัสนิตย์ กล่าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ผุดเว็บไซต์ข้อมูลตลาดข้าวครบวงจร". (08-08-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 10-08-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/business/229375
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×