เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์เตรียมถกราคาข้าวปี 59/60 ยันจำนำยุ้งไม่ล่ม

05 สิงหาคม 2559
4,730
"พาณิชย์" เตรียมเชิญผู้ส่งออก โรงสี ชาวนา เพื่อหารือพยุงราคาข้าวปี 59/60 กำหนดราคาดูแลในใจ ระบุจำนำยุ้งฉางปีนี้ไม่ล้มเหลว คาดดูดข้าวหอมมะลิออกจากระบบเพื่อรอการขาย ได้ 5 ล้านตันข้าวเปลือก...
เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 59 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เตรียมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้าว ทั้งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย และตัวแทนจากเกษตรกร มาหารือถึงสถานการณ์ข้าวในปี 59/60 เพื่อกำหนดแนวทางดูแลราคา ซึ่งการหารือจะประเมินสถานการณ์ตลาดในภาพรวม ทั้งการส่งออกและตลาดในประเทศ ถึงจะสามารถกำหนดราคาข้าวเปลือกในใจได้ ที่จะเหมาะสมกับรายได้ของเกษตรกร

"ราคาข้าวเปลือกจะเป็นเท่าไร ยังไม่ทราบ มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ทั้งสถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวโลก ความต้องการบริโภค รวมถึงจะพยายามดึงผลผลิตไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น แต่ราคาข้าวเปลือกเจ้าขณะนี้อยู่ที่ตันละ 9,000-9,500 บาท บางจังหวัดโรงสีซื้อสูงถึงกว่า 10,000 บาท เพราะข้าวยังไม่ออกสู่ตลาด โดยตามแผนผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ได้กำหนดปริมาณข้าวที่ 27.7 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งเป็น นาปี 59/60 ประมาณ 23.29 ล้านตัน และนาปรังปี 60 ประมาณ 3.88 ล้านตัน ซึ่งปริมาณลดลงจากปีก่อน"

สำหรับมาตรการรองรับผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ปี 59/60 ที่จะทยอยออกมาช่วงเดือนพ.ย. คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และข้าวหอมจังหวัดนั้น รัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือไว้แล้ว โดยจะใช้มาตรการรับจำนำยุ้งฉางข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว ตั้งเป้าหมายมีข้าวเปลือกเข้าโครงการประมาณ 5 ล้านตัน ซึ่งเกษตรกรที่จำนำข้าวไว้ที่ยุ้งฉางของตนเอง จะได้รับค่าฝากเก็บ 1,500 บาท/ตัน/2 เดือน เบื้องต้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมงบประมาณไว้แล้ว 3,900 ล้านบาท เป็นค่าฝากเก็บของการรับจำนำข้าวยุ้งฉาง 2 ล้านตัน แต่ราคารับจำนำยุ้งฉางยังไม่กำหนด คาดว่าน่าจะใกล้เคียงกับฤดูกาลที่ผ่านมา คือ ตันละ 13,500 บาท

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสี 3% เพื่อซื้อข้าวมาเก็บไว้ในสต๊อก รอการขายในช่วงผลผลิตออกน้อย และการให้สินเชื่อผ่านสถาบันเกษตรกรในการรับซื้อผลผลิตมาเก็บไว้รอการขายอีก 2.5 ล้านตัน คาดว่ามาตรการทั้งหมดจะดูดซับข้าวเปลือกนาปีออกจากระบบได้ประมาณ 12.5 ล้านตัน หรือเกือบ 50% ของปริมาณข้าวที่ออกมาทั้งหมด 23 ล้านตัน และไม่ทำให้ราคาข้าวตกต่ำ แต่หากมาตรการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ เชื่อว่ากระทรวงการคลังจะพิจารณามาตรการเสริมออกมาเพื่อดูแลราคาข้าวให้กับเกษตรกร

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์เตรียมถกราคาข้าวปี 59/60 ยันจำนำยุ้งไม่ล่ม". (04-05-2559). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ (05-05-2559). เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/681697