เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พัฒนาข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) - มกอช. จับมือเอกชนสร้างผลิตภัณฑ์ ป้อนตลาด

05 สิงหาคม 2559
3,007
ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวว่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถฟื้นฟูอาชีพด้วยการผลิตข้าวให้เป็นอาหารที่มีคุณค่า มีราคา และมีความมั่นคงในอาชีพ มูลนิธิฯได้จับมือกับพันธมิตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), โรงแรมแชงกรี-ลา ร้านอาหาร Blue Elephant, ร้านอาหาร Hokkai Don (ฮอกไก ดง), บริษัท เดอะ อินเตอร์เนชั่นแนล ซุปเปอร์ฟู้ด จำกัด, Seven eleven, บริษัท โกลเด้น โดนัท ประเทศไทย จำกัด และ S&P จัดงานในโครงการ "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์ ก้าวไกล" เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2559 ณ Lifestyle hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯมีการผลักดันการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีการมอบสัญลักษณ์ Q เพื่อรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย และต่อมาได้ส่งเสริมให้ร้านอาหารหันมาใช้วัตถุดิบที่ได้รับมาตรฐานสัญลักษณ์ Q โดยใช้ชื่อว่า "โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยใช้สินค้า Q" หรือที่เรียกว่า Q Restaurant

สำหรับการร่วมส่งเสริมการบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตแบบจีเอพี รวมถึงสินค้าอื่นๆ จากเกษตรกรในโครงการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ที่ผลิตอย่างปลอดภัย ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับเกษตรกรที่ผลิตสินค้าได้มาตรฐานได้มีช่องทางการจำหน่ายในร้านอาหารโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง นับเป็นการส่งเสริมทางด้านการตลาดที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พัฒนาข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) - มกอช. จับมือเอกชนสร้างผลิตภัณฑ์ ป้อนตลาด". (04-08-2559).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 05-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/228916