เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้าจากเชียงใหม่ถึงยะลาแล้ว

10 สิงหาคม 2562
1,934

ที่ศูนย์วิจัยพืชสวน จังหวัดยะลา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ขบวนคาราวาน รถลำเลียงขนย้ายต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้า (พันธุ์เชียงใหม่ 80) จากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่ริม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาถึงพื้นที่จังหวัดยะลา หลังมีการจัดพิธีส่งมอบต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้า ให้แก่ กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดย พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ขึ้นไปรับมอบต้นพันธุ์ ด้วยตนเอง จำนวน 200,000 ต้น เพื่อนำมาแจกจ่ายแก่เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดยะลา


นายฉัตรชัย กิตติไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดยะลา กล่าวว่า ต้นกล้าพันธุ์กาแฟอาราบิก้า (พันธุ์เชียงใหม่ 80) ที่ได้รับมาจากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่นั้นต้องใช้เวลาในการอนุบาลต้นกล้า 2- 3 เดือน ก่อนจะนำไปแจกจ่ายให้กับ พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้ ส่วนเกษตรกรที่จะนำไปปลูก ต้องสำรวจพื้นที่ตนเองก่อนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะกาแฟอาราบิก้าต้องปลูกในพื้นที่สูงอย่างน้อย 500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในจังหวัดยะลาพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกต้น คือ อำเภอเบตง และพื้นที่อำเภอธารโตบางส่วน เพราะเป็นพื้นที่ที่มี สภาพภูมิอากาศหนาวเย็น จึงทำให้การเติบโตของ ต้นกล้าพันธุ์กาแฟเติบโตได้ดี โดยปลูกแซมสวนไม้ผล อย่างทุเรียนและมังคุดได้ เน้นปลูกแบบผสมผสาน และไม่ควรปลูกแซมยางพาราเนื่องจากยางพารามีช่วงผลัดใบ กาแฟอาราบิก้าต้องการร่มเงา จะไม่ได้ผลถ้าได้รับแสงมาจนเกินไปทั้งนี้ก่อนการแจกจ่ายต้นพันธุ์ จะมีการจัดอบรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรก่อน โดยนักวิชาการจากศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดยะลา และจะลงพื้นที่ติดตามผล การเจริญเติบโต ของต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้าเป็นระยะๆ


สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ ที่ต้องการรับต้นพันธุ์กาแฟ อาราบิก้าไปปลูก สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 082-5929896 หรือ 098-6582228 หรือช่องทางไลน์ “เกษตรกรปลูกกาแฟยะลา”แหล่งอ้างอิงข้อมูล :