เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ส่งออกข้าวไทยยังน่าห่วง

04 สิงหาคม 2559
3,004
นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเผยประเทศไทยยังคงครองแชมป์ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก พร้อมปรับเป้าหมายส่งออกปีนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 9.5 ล้านตัน หลังคาดการณ์ไตรมาสสุดท้ายจะมีคำสั่งซื้อเข้ามามากขึ้น พร้อมแสดงความเป็นห่วงว่าผลผลิตข้าวมีแนวโน้มล้นตลาดในช่วงครึ่งปีหลังเหตุฝนตก
ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของไทยครึ่งปีหลัง ยังน่าเป็นห่วง เพราะยังมีความเสี่ยงจากความกังวลของผู้ซื้อในต่างประเทศเกี่ยวกับสต๊อกข้าวของไทย ที่ยังคงมีปริมาณมากและยังมีการระบายอย่างต่อเนื่อง อาจกระทบต่อคุณภาพและราคาข้าวในตลาดให้ลดลงได้ ขณะเดียวกันสภาพอากาศที่ดีฝนเริ่มตกดีขึ้น ทำให้แนวโน้มผลผลิตของประเทศคู่แข่ง ทั้งอินเดีย ปากีสถาน และเวียดนาม ผลผลิตจะออกสู่ท้องตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับไทย ทำให้ภาวะการแข่งขันมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ขณะที่ค่าเงินบาทของไทยที่แข็งค่าขึ้นไปอยู่ที่ 34.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอาจกระทบต่อการส่งออกข้าว เพราะทำให้ราคาข้าวของไทยอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่ง นอกจากนี้ประเทศผู้บริโภคและผู้นำเข้าข้าวเริ่มหันมาพึ่งพาผลผลิตภายในประเทศและมีมาตรการอุดหนุนเกษตรกรเพื่อพบผลผลิตในประเทศและลดการนำเข้าข้าวและกระทบต่อการส่งออกข้าวได้

แต่ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ไทยสามารถส่งออกข้าวมากสุดอันดับ 1 ของโลก ส่งออกข้าวได้กว่า 4.99 ล้านตัน มากกว่าอินเดียที่ส่งออกได้ 4.76 ล้านตัน และมากกว่าเวียดนามส่งออกได้ 2.66 ล้านตัน โดยตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวในปีนี้ น่าจะได้ถึง 9.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,400 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เนื่องจากการส่งออกข้าวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจะดีขึ้น เพราะตลาดสำคัญในเอเชียและแอฟริกาจะกลับเข้ามาซื้อข้าวตามปกติ เนื่องจากสต๊อกข้าวในประเทศลดลง นอกจากนี้รัฐบาลได้วางแผนการตลาดรวมทั้งมีการเจรจาขายข้าวและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทำให้มีผู้สนใจซื้อข้าวไทยมากขึ้น รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่เริ่มจะมีทิศทางดีขึ้น ทำให้ผู้ซื้อมีกำลังซื้อมากขึ้นและต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ขณะที่การระบายข้าวเก่าของรัฐบาลที่ออกมาอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ส่งออกสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าที่นิยมบริโภคข้าวเก่าได้และราคาข้าวไทยยังอยู่ในระดับที่แข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% ของไทยยังสูงกว่าเวียดนามมากถึง 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน อาจทำให้ไทยแข่งขันได้ยาก เพราะอาจทำให้ประเทศผู้ซื้อ อย่าง อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ หันไปเลือกข้าวจากเวียดนามที่ราคากว่า ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ทำให้ไทยอาจต้องกำหนดราคาขายสูงกว่าคู่แข่ง โดยคาดว่าในช่วงไตรมาส 3 ไทยจะส่งออกข้าวได้เดือนละ 6.5 แสนตัน ส่วนไตรมาส 4 จะสามารถส่งออกได้เดือนละ 8 แสนตัน เนื่องจากข้าวใหม่ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิใหม่ ออกสู่ท้องตลาดมากขึ้น ซึ่งเป็นที่ต้องการทำให้ส่งออกได้มากขึ้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ส่งออกข้าวไทยยังน่าห่วง". (03-04-2559). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 04-08-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/economic/513338