เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เอาแน่ จ้างชาวนาเลิกปลูกข้าว เร่งดันเข้า ครม. เคาะสัปดาห์หน้า

04 สิงหาคม 2559
3,571
3 ส.ค.59 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าตนจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงมาตรการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ทำนาไม่เหมาะสม ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 2559/60 ด้านการผลิต เป็นไปตามผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 3/2559 ได้เสนอแนวทางปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3 และ N) จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 4,911 ล้านบาท 5.7 แสนไร่ ใน 25 จังหวัด เป็นวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 10,686 ล้านบาท เป็นเงินชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ระยะเวลา 6 ปี ค่าดำเนินการปรับพื้นที่และจ่ายจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาเข้าโครงการทดแทน
โดยโครงการปรับเปลี่ยนข้าวไปเลี้ยงกระบือ เกษตรกร 5 พันราย 500 กลุ่ม พื้นที่ 25,500 ไร่ วงเงินกู้ 1,500 ล้านบาท เลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกร 24,000 ราย 2.4 พันกลุ่ม พื้นที่ 1.2 แสนไร่ วงเงินกู้ 9,000 ล้านบาท เลี้ยงแพะ เกษตรกร 500 ราย พื้นที่ 2.5 พันไร่ 50 กลุ่ม วงเงินกู้ 116 ล้านบาท และปลูกหญ้า เกษตรกร 500 ราย 50 กลุ่ม วงเงินกู้ 70 ล้านบาท ทำการเกษตรอื่น 8.4 หมื่นราย พื้นที่ 4.2 แสนไร่ เป้าหมายเกษตรกร 114,000 ราย รวมกลุ่ม 3,000 กลุ่ม รวมเนื้อที่ 570,000 ไร่

ทั้งนี้ ในโครงการส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายปรับปรุงพื้นที่ ระบบน้ำ ปัจจัยการผลิต และอุดหนุนค่าใช้จ่ายระหว่างการปรับเปลี่ยนอาชีพเพื่อลดค่าใช้จ่าย และมีอาหารบริโภคในครัวเรือน เป้าหมาย เกษตรกร 8.4 หมื่นครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพื้นที่ 420,000 ไร่ วงเงิน 2,610 ล้านบาท โดยรวมกรอบวงเงินทั้งหมดในการปรับเปลี่ยนอาชีพ 1.3 หมื่นล้านบาท

ด้าน นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับโครงการส่งเสริมปลูกพืชอื่นที่เหมาะสม เช่น อ้อย มันสำปะหลัง มีงบให้กับเกษตรกรที่สมัครใจปรับเปลี่ยนไร่ละ 10,144 บาท ครัวเรือนละ 5 ไร่ รวม 5 หมื่นกว่าบาท ในการไถ่ปรับแปลงล้มคันนา ปรับแหล่งน้ำ และค่าปัจจัยการผลิต ซึ่งในพื้นที่เตรียมแปลงไว้แล้ว หากเข้า ครม.แล้วสามารถดำเนินการได้ มีนำร่องที่ จ.ชัยภูมิ ปรับเปลี่ยนเลี้ยงโคเนื้อ ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และดำเนินการจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทุกพื้นที่

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เอาแน่ จ้างชาวนาเลิกปลูกข้าว เร่งดันเข้า ครม. เคาะสัปดาห์หน้า". (03-08-2559) แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 04-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/228770