เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อภิรดี ลงนามเรียกค่าเสียหายคนเอี่ยวทุจริตข้าวจีทูจี มูลค่า 2 หมื่นล้าน

02 สิงหาคม 2559
3,647
รมว.พาณิชย์ ลงนามหนังสือคำสั่งทางปกครอง ส่งถึงบุคคลเอี่ยวทุจริตขายข้าวจีทูจี 6.2 ล้านตัน ทั้ง 6 ราย เพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายมูลค่า 2 หมื่นล้าน...
วันที่1 ส.ค. นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงการเรียกค่าเสียหายกรณีการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) จำนวน 4 สัญญา ปริมาณ 6.2 ล้านตัน มูลค่าเกือบ 20,000 ล้านบาท จากนักการเมืองและข้าราชการ 6 รายว่า กรมฯ ได้ทำร่างหนังสือแจ้งคำสั่งทางปกครองเสนอต่อ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เพื่อลงนามแล้ว หลังจาก รมว.พาณิชย์ ลงนาม จะจัดส่งหนังสือแจ้งคำสั่งทางปกครองให้กับนักการเมือง และข้าราชการ รวม 6 ราย เพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหาย และหลังจากที่ทั้ง 6 รายได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ต้องชำระค่าเสียหายภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ หากไม่ชำระตามกำหนด จะมีหนังสือแจ้งเตือนไปอีกภายใน 15 วัน แต่หากยังไม่ชดใช้ก็จะออกหนังสือแจ้งมาตรการบังคับทางปกครอง ในขั้นนี้จะต้องหารือกับตัวแทนกรมบังคับคดี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และสำนักงานคณะกรรมการอัยการ เพื่อพิจารณาว่าจะยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์ได้หรือไม่ อย่างไร

อย่างไรก็ดี ทางนักการเมืองและข้าราชการ 6 ราย สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้ยกเลิกคำสั่งทางปกครองได้ นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งทางปกครอง ซึ่งขึ้นอยู่กับคำสั่งของศาลปกครองที่จะพิจารณา เพราะต้องดูรายละเอียดของการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองของทั้ง 6 ราย ว่าจะยื่นฟ้องอย่างไร เช่น ยื่นฟ้องเพื่อยกเลิกคำสั่งทางปกครอง หรือยื่นฟ้องในเรื่องของรายละเอียดวงเงินชดใช้ และจะกระทบกับขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อเรียกค่าเสียหายหรือไม่ ซึ่งถ้าศาลปกครองไม่รับฟ้อง ก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ทันที แต่ถ้าศาลปกครองพิจารณารับฟ้อง ก็ต้องดูว่ารับฟ้องในประเด็นใดบ้าง

"ตอนนี้ต้องว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย โดยกรมฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งคำสั่งทางปกครองไปให้ รมว.พาณิชย์ ลงนาม ตั้งแต่เย็นวันวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยในหนังสือระบุตัวเลขค่าเสียหายที่ทั้ง 6 รายต้องชดใช้ชัดเจน ซึ่งภายหลังการลงนามแล้ว กรมฯ ได้จัดส่งหนังสือไปให้ทั้ง 6 คนแล้ว" นางดวงพร กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักการเมืองและข้าราชการ 6 คน ที่จะถูกบังคับทางปกครองชดใช้ค่าเสียหายจากการขายข้าวจีทูจี มูลค่า 20,000 ล้านบาท ได้แก่ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีตเลขานุการ รมว.พาณิชย์ นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายทิฆัมพร นาทวรทัต อดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และ นายอัครพงศ์ ทีปวัชระ อดีตผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อภิรดี ลงนามเรียกค่าเสียหายคนเอี่ยวทุจริตข้าวจีทูจี มูลค่า 2 หมื่นล้าน". (01-08-2559). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 02-08-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/678971