เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ราคาข้าวขาขึ้นติดลมบน

01 สิงหาคม 2559
3,570
น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาข้าวในประเทศว่า ขณะนี้ราคาข้าวอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยข้าวเปลือกเจ้า 5% เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 8,500-9,000 บาท แม้จะมีการระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลออกมาต่อเนื่อง แต่รัฐบาลระมัดระวังในการระบายมาก เพื่อไม่กดดันให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำลง หากผู้ประมูลข้าวเสนอราคาต่ำ จะไม่อนุมัติขาย ทั้งนี้ ในเดือน ส.ค. คาดว่าจะระบายข้าวในสต๊อกได้อีก 1-2 ลอต เพราะผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่น่าจะออกช้า จากปกติจะออกตั้งแต่เดือน ต.ค.เป็นต้นไป จึงทำให้มีโอกาสในการระบายได้
สำหรับปริมาณผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะออกมานั้น เชื่อว่าจะได้ราคาดี เพราะรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้มีมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุน เพื่อให้เกษตรกรชะลอขายข้าวออกสู่ท้องตลาด ด้วยการจำนำยุ้งฉางของเกษตรกร และมาตรการจ่ายชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้กับโรงสีที่ซื้อข้าวเก็บไว้ 1-2 เดือนก่อนนำออกขาย คาดว่าจะดูดซับผลผลิตได้ประมาณ 8 ล้านตัน

น.ส.ชุติมากล่าวถึงกรณีที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า ต้องการให้รัฐบาลเร่งระบายข้าวเกรดซี (ข้าวเสื่อม) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรับฝากข้าว แต่การระบายแต่ละครั้งต้องไม่ทำให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำ ส่วนการทำหนังสือบังคับทางปกครองเรียกค่าเสียหายจากนักการเมืองและข้าราชการ 6 คน กรณีการขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 4 สัญญา ปริมาณ 6.2 ล้านตัน มูลค่า 20,000 ล้านบาทนั้น ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างร่างหนังสือบังคับทางปกครอง จากนั้นจะเสนอให้ รมว.พาณิชย์ ลงนาม เชื่อว่าจะดำเนินการทันก่อนที่คดีจะหมดอายุความภายในเดือน ก.พ.60.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ราคาข้าวขาขึ้นติดลมบน". (01-08-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 01-08-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/676747