เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รัฐทุ่มหมื่นล้านจ้าง เลิกทำนาปรัง

11 กรกฏาคม 2559
2,221
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯจะเสนอมาตรการปรับโครงสร้างการปลูกข้าว โดยการเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น และจ้างเลิกปลูกข้าว วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปลายเดือน ก.ค.นี้ จากเป้าหมายการปลูกข้าวปี 2559/60 พื้นที่ปลูกข้าวเดิม 68.98 ล้านไร่ทั่วประเทศ ภายใต้เป้าหมายผลผลิต 27.17 ล้านตัน โดยจะให้ชาวนางดปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 เนื่องจากข้าวที่ได้คุณภาพไม่ดี และมีต้นทุนสูง โดยแนะนำให้ชาวนาปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช ทำปุ๋ยพืชสดแทน จากปกติต้องปลูกข้าวในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1.8 ล้านไร่
"การเสนอขออนุมัติจาก ครม.ครั้งนี้ จะดำเนินการเพื่อปรับโครงสร้างการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาคอีสานทำนาได้เพียงครั้งเดียว ทำให้ชาวนามีรายได้เฉลี่ยประมาณ 45,000 บาท/ครัวเรือน ส่วนนี้อาจสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือทำอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นเท่าตัวหรือเพิ่มขึ้น 45,000 บาท คิดเป็นเพิ่ม 100% โดยจากชาวนาภาคอีสานจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 90,000 บาท/ครัวเรือน"

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวต่อว่า ในการดำเนินการดังกล่าวกระทรวงเกษตรฯจะจ้างให้หยุดปลูกข้าว โดยจ่ายมากกว่า 1,000 บาทต่อไร่ต่อครัวเรือน ในช่วงฤดูการทำนาปรัง ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการของกระทรวงการคลังที่แจกเงิน 1,000 บาท/ไร่ในช่วงนาปี

ส่วนพื้นที่ที่มีการทำนาปรังรอบแรกจำนวน 7.32 ล้านไร่ จะสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนอาชีพจำนวน 4.49 ล้านไร่ แบ่งเป็นปรับเปลี่ยนให้ปลูกพืชอื่นและทำกิจกรรมอื่นๆดังนี้ ปลูกพืชที่หลากหลาย 0.30 ล้านไร่ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.50 ล้านไร่ ปลูกพืชปุ๋ยสด 0.50 ล้านไร่ และพลิกฟื้นผืนนาใต้ร่มพระบารมี 3.19 ล้านไร่.


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"รัฐทุ่มหมื่นล้านจ้าง เลิกทำนาปรัง.". (09-07-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 11-07-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/658904