เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เวียดนามคาดภัยแล้ง-ปัญหาน้ำเค็มฉุดยอดส่งออกข้าว

29 มิถุนายน 2559
3,188
การส่งออกข้าวในเดือน ม.ค.-มิ.ย. ของเวียดนาม ที่เป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก รองจากอินเดีย และไทย มีจำนวนทั้งสิ้น 2.73 ล้านตัน ลดลง 8.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามรายงานที่อ้างคำกล่าวของสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA)
ตัวเลขประมาณการดังกล่าวลดลงกว่าที่สมาคมคาดการณ์ไว้ก่อนหน้าที่ 6.5 ล้านตัน ด้วยเวียดนามประสบต่อภาวะภัยแล้งครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 90 ปี ที่ฉุดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเมื่อไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งลดลงต่ำสุดในรอบ 2 ปี

เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรเรียกร้องให้เกษตรกรเพิ่มการผลิตเพื่อชดเชยยอดผลิตที่สูญเสียในฤดูเพาะปลูกก่อนหน้า ขณะที่ความต้องการในอนาคตจากตลาดสำคัญ เช่น จีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย คาดว่าจะยังคงมากเท่าเดิม.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เวียดนามคาดภัยแล้ง-ปัญหาน้ำเค็มฉุดยอดส่งออกข้าวปีนี้ไม่ถึง 6 ล้านตัน.". (25-06-2559). ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 29-06-2559, เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9590000063456