เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)เกษตรแฟร์

16 มิถุนายน 2559
3,695
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2559 ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ประตูงามวงศ์วาน 3 ถึงแยกสำนักการกีฬา) เพื่อหารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในการนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ภายในงานทางมูลนิธิได้เปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าร้านส่วนพระองค์ ร้านของมูลนิธิ ร้านผลพลอยพอเพียง รวมทั้งการจัดแสดงการปลูกข้าวแบบประณีต และการแสดงนวัตกรรมผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น การปลูกข้าวเชิงพาณิชย์เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ ลดต้นทุน ได้ผลผลิตสูง โดยนำองค์ความรู้ต่างๆ ในการทำนาแบบครบวงจรมาเผยแพร่ด้วยฯลฯ
สำหรับร้านค้า หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจจะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาร่วมออกร้านสามารถติดต่อจองพื้นที่ในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยสินค้าอุปโภค บริโภค สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ อุปกรณ์การเกษตร ของดี 77 จังหวัด สินค้าโอท็อป ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้ที่ สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 2 ประตูงามวงศ์วาน 1 โทรศัพท์ 0-2561-4749 หรือหมายเลขมือถือ 09-0414-3378 ดูรายละเอียดได้ที่ www.property.ku.ac.th
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)เกษตรแฟร์.". (15-06-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 16-06-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/220651