เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พิจิตรเตือนชาวนาเจอฝนทิ้งช่วงน้ำเขื่อนน้อย

13 มิถุนายน 2559
3,403
นายสมยศ แสงมณี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำ ว่าชาวนาพิจิตร รวมถึงชาวนา 22 จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ต้องฝากอนาคตการทำการเกษตรอยู่กับน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก คือ เขื่อนภูมิพล, เขื่อนสิริกิติ์, เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้ทั้ง 4 เขื่อน มีน้ำอยู่แค่เพียง 1,384 ล้านคิว หรือมีค่าเฉลี่ยให้ใช้น้ำได้แค่เพียงร้อยละ 8 ของปริมาตรน้ำที่มีอยู่ ดังนั้น ฤดูการทำนาปีนาในที่ลุ่มควรกักเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุด แต่ก็สามารถเพาะปลูกข้าวได้ ทั้งนี้ นาในที่ดอนควรเริ่มลงมือเพาะปลูกในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2559 เพราะจะมีฝนตกชุกและมีปริมาณมากกว่าปกติ ดังนั้น ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมจะเกิดปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วง
อย่างไรก็ตาม การทำนาปี 2559 ต้องยอมรับว่าเขื่อนไม่ใช่ความหวังด้านน้ำเพื่อการเกษตรและนาข้าวในเขตชลประทานทั้งหมด 372,229 ไร่ นอกจากนี้ ทางชลประทานยังยอมรับว่ามีน้ำไม่เพียงพอสำหรับส่งไปสนับสนุนด้านการเกษตร แต่มีไว้เพื่ออุปโภคและบริโภครวมถึงรักษาระบบนิเวศเท่านั้น
ภายหลังจากในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา เริ่มมีปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ ได้เริ่มมีการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูกข้าวนาปี เช่นเดียวกันกับ นายคำ อุ่นใจ เกษตรกรในพื้นที่บ้านรังกา หมู่ที่ 2 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา มีการเร่งเก็บผลผลิตต้นถั่วลิสง ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อย ที่ได้ทำการเพาะปลูกไว้ในช่วงที่ยังไม่ได้มีการเพาะปลูกข้าว หลังจากประสบปัญหาภัยแล้ง บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ เพื่อเตรียมพื้นที่ดังกล่าวนำรถไถมาไถกลบเพื่อเตรียมเพาะปลูกข้าวนาปี หลังจากในพื้นที่มีปริมาณฝนที่ตกลงมา อีกทั้งก็เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกข้าว

นายคำ อุ่นใจ เล่าว่า ตนเองมีพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวกว่า 30 ไร่ แต่ในช่วงที่ยังไม่ได้มีการเพาะปลูกข้าว ก็จะใช้พื้นที่ทั้งหมดหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย อาทิ ถั่วลิสง, ข้าวโพด และถั่วฝักยาว โดยจะแบ่งพื้นที่การเพาะปลูกออกจากกัน และเมื่อครบกำหนดการเก็บเกี่ยว ก็จะมีเก็บผลผลิตนำไปจำหน่ายให้กับแม่ค้าที่ตลาด อย่างเช่น ถั่วลิสง ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 20 - 30 บาท และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จก็จะนำรถไถมาไถกลบพื้นที่เพื่อเตรียมการเพาะปลูกข้าว เนื่องจากพืชที่ปลูกไปนั้น สามารถที่จะไถกลบเป็นปุ๋ยให้กับดินก่อนที่จะเพาะปลูกข้าวได้ คาดว่า ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมผลผลิตของพืชใช้น้ำน้อยทั้งหมด ก็จะสามารถเก็บผลผลิตขายสู่ท้องตลาดได้ และก็ทันฤดูกาลเพาะปลูกข้าวอย่างแน่นอน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พิจิตรเตือนชาวนาเจอฝนทิ้งช่วงน้ำเขื่อนน้อย.". (10-06-2559). ไอ เอ็น เอ็น.: สืบค้นเมื่อ 13-06-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=704856