เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ชาวนาเชียงรายเฮลั่น ฝนเทลงมาแก้ภัยแล้ง
09 มิถุนายน 2559
686
ในช่วงหน้าร้อนปี 2559 ภัยแล้งเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะถือเป็นอีก 1 ปี ที่รุนแรงอย่างมาก น้ำที่ใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ทำให้การเกษตรหลายอย่างได้รับผลกระทบเสียหาย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้าว ถือว่าได้รับความเสียหายอย่างมาก บางพื้นที่ต้องปล่อยให้ข้าวในนาแห้งตาย จนเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝนมากขึ้น ทำให้เกษตรกรกลับมาทำนาอีกครั้ง
นายอินแหวง สุปัญโญ ผู้ใหญ่บ้าน บ.ห้วยเจริญ ม.6 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ให้ข้อมูลกับทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายว่า ในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ทำให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวต้องทนรับสภาพนาข้าวที่แห้งตายเพราะขาดแคลนน้ำ โดยแหล่งน้ำหลักที่หมู่บ้านใช้ในการเกษตรก็คือ น้ำจากลำน้ำกก และน้ำจากฝายในหมู่บ้าน ประสบปัญหาแห้งขอดไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาทำการเกษตรได้ ฝายหลวงภายในหมู่บ้านก็ไม่มีน้ำเหลือแม้แต่น้อย ผลกระทบดังกล่าวไม่เพียงแต่เกษตรกร ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 150 หลังคาเรือน นาข้าวได้รับความเสียหายกว่า 1 พันไร่ ขาดแคลนน้ำในการเกษตรและอุปโภคบริโภคเป็นอย่างมาก
ซึ่งเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเยอะ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ดีใจเป็นอย่างมาก เพราะน้ำจากลำน้ำกก และน้ำจากฝายในหมู่บ้าน มีปริมาณน้ำมากขึ้น เกษตรกรในพื้นที่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ในนาข้าวได้เพียงพอ ไม่ต้องเสียเวลาในการเจาะน้ำบาดาลให้เสียเงินทอง ทำให้เกษตรกรลงมือดำนำและปลูกข้าวช่วงต่อไปได้ รวมไปถึงนำให้ใช้อุปโภคบริโภคอีกด้วย
ด้านนายกิตติ วิจฝัน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ให้ข้อมูลว่า ในช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝน มีปริมาณน้ำฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำฝนที่เก็บได้ในแต่ละวัน มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทั้งอ่างเก็บน้ำแม่สรวย ปริมาณน้ำอยู่ที่ 8.287 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 11.35% อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง ปริมาณน้ำอยู่ที่ 4.246 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 67.45% อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก ปริมาณน้ำอยู่ที่ 4.310 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 47.88% และอ่างเก็บน้ำดอยงู ปริมาณน้ำอยู่ที่ 5.699 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 77.37% ถ้าปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าน้ำที่แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แหล่งที่มาของข้อมูล : อินแหวง สุปัญโญ. สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2559.
เรียบเรียงโดย : จามจุรี จักรสมศักดิ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-27°C
เชียงใหม่
21-23°C
นครราชสีมา
20-24°C
ชลบุรี
22-27°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×